• CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

      Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

      V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole, po predchádzajúcej konzultácii s RÚVZ Zvolen, si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení v škole - 40 % a v materskej škole 46 %, prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v škole a v materskej škole v čase od 21.01.2019, do 25.01.2019 (vrátane) . Nástup do školy je v pondelok 28.01.2019. Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne.

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

      Vážení rodičia, v dôsledku naďalej sa zvyšujúcej chorobnosti rušíme popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov (krúžky) a takisto činnosť ZUŠ QUO VADIS do piatku 25.01.2019. Vyučovanie bude takisto skrátené - každá vyučovacia hodina o 15 minút. Vyučovanie bude skrátené v piatok 18.01 a v pondelok 21.01.2019. Naďalej Vás žiadame, aby ste choré deti neposielali do školy. Rozpis zvonenia nájdete v tomto súbore: skratene_vyucovanie.docx​​​​​​​

    • Zvýšená chorobnosť žiakov
     • Zvýšená chorobnosť žiakov

      Vážení rodičia, kvôli zvýšenej chorobnosti žiakov (momentálne 20%), Vás žiadame, aby ste v týchto dňoch venovali pozornosť zdravotnému stavu Vašich detí. Prosíme Vás, aby ste pri príznakoch choroby Vaše dieťa do školy neposielali - zabránime tým ďalšiemu šíreniu choroby i prípadnému uzatvoreniu prevádzky školy. K dnešnému dňu je najvyššia chorobnosť v prvom a treťom ročníku. Mierne zvýšená v piatom a v ôsmom.

     • Naše predvianočné aktivity

      Do galérie Naše predvianočné aktivity boli pridané fotografie.

      Aj v predvianočnom čase žiaci našej školy majú zaujímavé aktivity. Žiaci I. stupňa,v divadle JGT vo Zvolene, navštívili divadelné predstavenie Polepetko.

      Počas dúhových dní, ktoré sú každoročne venované zdravému životnému štýlu a protidrogovej prevencii, si žiaci 7. ročníka pripravili pre štvrtákov scénku o vplyve škodlivých látok na naše orgány. Potom si spoločne zahrali prehadzovanú.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • {#1508} 1
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 21. 1. 2019