• Organizácia školského roka 2019/2020

    • Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 02. septembra 2019 (pondelok).

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 04. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

      

     1. Prázdniny v školskom roku 2019/2020:

      Prázdniny

      

      Posledný   deň vyučovania pred   začiatkom prázdnin

      Termín prázdnin

      

      

      Začiatok vyučovania

      po prázdninách

      

      jesenné

      29. október 2019

      (utorok)

      30. október - 31. október – 2019

      

      04. november 2019

      (pondelok)

      vianočné

      20. december 2019

      (piatok)

      23. december 2019

      – 07. január 2020

      08. január 2020

      (streda)

      polročné

      31. január 2020

      (piatok)

      03. február 2020

      

      04. február 2020

      (utorok)

      

      

      

      jarné

      

      

      

      Banskobystrický kraj,   Žilinský kraj, Trenčiansky   kraj

      21. február 2020

      (piatok)

      24. február –

      28. február 2020

      02. marec 2020

      (pondelok)

      veľkonočné

      08. apríl 2020

      (streda)

      09. apríl –

      14. apríl 2020

      15. apríl 2020

      (streda)

      letné

      30. jún 2020

      (utorok)

      01. júl –

      31. august 2020

      02. september 2020

      (streda)

      

     2. Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

      

     V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.

      

     3. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

      

     Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

                                                                                                                      

     4. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

      

     V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka  (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2020 dňa 01. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda / štvrtok).