Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Súhrnná správa IV.Q.2018 úprava interiéru v mš- úprava stien omietok 9 904,07 s DPH 31.12.2018 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa I.Q.2017 Stavebné práce - oprava strechy telocvične v havarijnom stave 8 636.22 s DPH 31.03.2017 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa IV.Q.2016 Výmena vonkajších potrubných rozvodov ZŠ Pliešovce 8 636,22 s DPH 30.12.2016 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa II.Q.2016 Teplo ZŠ 3,4/2016, učebnice AJ, škola v prírode 5 920,24 s DPH 30.06.2016 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa I.Q.2016 Teplo ZŠ 12/15, 1,2/16, Lyžiarsky výcvik 14 351,66 s DPH 31.03.2016 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa IV.Q.2015 Teplo ZŠ 10,11/2015 3 436,80 s DPH 31.12.2015 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa II.Q.2015 Teplo ZŠ 4/2015 1 759,30 s DPH 30.06.2015 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa I.Q.2015 Teplo ZŠ 1,2/2015 6 197,28 s DPH 31.03.2015 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa IV.Q.2014 Konvektomat, učebné pomôcky, teplo, renovácia šatne, renovácia PVC, pokládka vinylovej podlahy, nábytok, dlažba, drez, výlevka, gastronádoby, interaktívna tabuľa, projektor, dosky na lavičku oprava, výmena osvetlenia 33 232,78 s DPH 31.12.2014 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa II.Q 2014 Teplo ZŠ 1 485,61 s DPH 30.06.2014 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa I.Q 2014 teplo ZŠ, tablety 15 ks, 8 873,85 s DPH 31.03.2014 ZŠ s MŠ Pliešovce
VO: Súhrnná správa III.Q 2013 oprava oplotenia okolo MŠ, výmena osvetlenia,plávajúce podlahy,rekonštrukcia múra okolo MŠ,hliníkové výdajové okná,oprava ústredného kúrenia v ŠJ,PVC dvere, PVC okno,skrinky policové,nábytok,keramické tabule 38 516.63 s DPH 01.10.2013 ZŠ s MŠ Pliešovce