• CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

                  V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole, po predchádzajúcej konzultácii s RÚVZ Zvolen, si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení v škole -  40 % a v materskej škole 46 %,  prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v škole a v materskej škole v čase od 21.01.2019, do 25.01.2019 (vrátane) . Nástup do školy je v pondelok 28.01.2019. Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, v dôsledku naďalej sa zvyšujúcej chorobnosti rušíme popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov (krúžky) a takisto činnosť ZUŠ QUO VADIS do piatku 25.01.2019. Vyučovanie bude takisto skrátené - každá vyučovacia hodina o 15 minút. Vyučovanie bude skrátené v piatok 18.01 a v pondelok 21.01.2019. Naďalej Vás žiadame, aby ste choré deti neposielali do školy. Rozpis zvonenia nájdete v tomto súbore: skratene_vyucovanie.docx​​​​​​​    • Zvýšená chorobnosť žiakov
     • Zvýšená chorobnosť žiakov

     • Vážení rodičia, kvôli zvýšenej chorobnosti žiakov (momentálne 20%), Vás žiadame, aby ste v týchto dňoch venovali pozornosť zdravotnému stavu Vašich detí. Prosíme Vás, aby ste pri príznakoch choroby Vaše dieťa do školy neposielali - zabránime tým ďalšiemu šíreniu choroby i prípadnému uzatvoreniu prevádzky školy. K dnešnému dňu je najvyššia chorobnosť v prvom a treťom ročníku. Mierne zvýšená v piatom a v ôsmom.