• TESTOVANIE 9 - 2019 - riaditeľské voľno
     • TESTOVANIE 9 - 2019 - riaditeľské voľno

     • V súlade § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka riaditeľ školy oznamuje, že z organizačných dôvodov poskytuje voľno žiakom 5. – 8. ročníka na deň 03.04.2019.

      Odôvodnenie:

      Dňa 03.04.2019 sa uskutoční „Testovanie 9 2019“ žiakov 9. ročníka. Škola zabezpečuje dozor pri testovaní a takisto externý dozor, preto nie je možné zabezpečiť pre žiakov 5. – 8. ročníka adekvátne vyučovanie. Žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu.

     • Jarné prázdniny v Prahe

     • Do galérie Jarné prázdniny v Prahe boli pridané fotografie.

      Členovia cestovateľského krúžku si 100. výročie Československej republiky pripomenuli návštevou jej hlavného mesta Prahy. 20 detí a 15 dospelých prežilo  cez jarné prázdniny nevšedný výlet. Naša cesta začala v Pliešovciach a pokračovala cez Zvolen a Vrútky do Prahy. Väčšina účastníkov  mohla prvýkrát na vlastné oči obdivovať krásy .stovežatej. Prvým zážitkom bola cesta metrom do ubytovne – kláštora Kapucíni u Lorety. Ubytovali sme sa rýchlo, lebo sme sa tešili na nočnú prechádzku a pečenú klobásu na Václavskom námestí. Druhý deň  začal prechádzkou na Petřín. Jeho dominantou je rozhľadňa pripomínajúca Eifelovku. Výstup po 300 schodoch bol odmenený krásnym výhľadom na historickú i modernú Prahu. Nechýbala ani zábava v bludisku. Potom sme putovali po Karlovom moste do historického centra. Tam nás čakal chutný obed, návšteva Múzea Lega a Múzea voskových figurín. Múzeá všetkých niečím potešili i zaujali.  Stihli sme aj odbíjanie hodín a príchod apoštolov na Pražskom orloji. Pred príchodom  do kláštora sme si dopriali ešte večernú prechádzku  po Pražskom  hrade. Najviac nás zaujal a prekvapil Chrám sv. Víta . Bola to nádhera. Svoje dojmy a zážitky sme si vyrozprávali  na spoločnom posedení v jedálni a urobili plán na posledný deň . Ten začal prehliadkou Pražského hradu. Sledovali sme čestnú stráž, množstvo turistov a atrakcií , architektúru gotiky na Chráme sv. Víta i ostatné časti hradu. Potom už nasledovala cesta na Hlavné nádražie , aby sme nastúpili cestu vlakom späť. Počas výletu sme cestovali autobusom, vlakom, metrom, električkou.  Za dva roky sa z nás stali trpezliví cestovatelia a so spoločenskými hrami nemáme problém absolvovať aj osemhodinovú cestu vlakom. Odmenou pre všetkých sú neopakovateľné zážitky z poznávania nových miest , upevňovanie  vzájomných vzťahov a poznávanie seba i ostatných.

      Cieľom nášho najbližšieho výletu budú Tesárske dúpence a Tesárska tiesňava.

    • Doba dobrovoľnícka – Hurá na stromy!
     • Doba dobrovoľnícka – Hurá na stromy!

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

      Jar klope na dvere  a my by sme Vás radi  pozvali  do školského jabloňového sadu.

      Pomôcť a možno sa aj čosi naučiť.

      Iste dobre viete, že ovocné stromy potrebujú  správne ošetrenie a prerezávku a práve v tomto období je na to vhodný čas. Preto sme pozvali Ing. Bruna Jakubca, ktorý sa ošetrovaniu stromov venuje. Doobeda vysvetlí i prakticky ukáže základy starostlivosti o stromy žiakom 2.stupňa a poobede by sme pod jeho lektorským dohľadom skúsili ošetriť my, dospeláci, čo najviac stromov v krásnom starom jabloňovom sade.

      Vítaní sú všetci – začiatočníci, ktorí by sa radi čosi naučili i majstri, ktorí by si svoje znalosti mohli navzájom povymieňať.

      Ak máte, prineste si, prosím, vlastné nožnice a pílky...nejaké môžeme požičať.

      Ak sa chcete vopred prihlásiť či chcete viac informácií: Anka Valentýniová 0915092452

      Tak nezabudnite... stretneme sa v školskom sade v utorok 19.3. v čase 15:00 – 17:00 ....tešíme sa na Vás.

      (Pri nepriaznivom počasí sa akcia uskutoční nasledujúci týždeň.)