• TESTOVANIE 5 - 2019
     • TESTOVANIE 5 - 2019

     • Testovanie 5-2019

      Dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5–2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Časový harmonogram Testovania 5-2019

      Matematika

      • 08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
      • 08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom                            
      • 08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu z matematiky
      • 09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
      • 09:25 – 09:50 h (25 minút) – prestávka

      Slovenský jazyk a literatúra

      • 09:50 – 09:55 h (5 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
      • 09:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
      • 10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
      • 11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH
      • 11:10 – záver testovania

       

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

      Bližšie informácie o priebehu a pravidlách testovania nájdete na:

      http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5/

       

       

    • Živé knižnice - v pondelok zrušené
     • Živé knižnice - v pondelok zrušené

     • S poľutovaním oznamujeme, že zajtrajšie (18.11.2019) živé knižnice sa z technických dôvodov na strane účinkujúcich rušia. Náhradný termín bude oznámený čoskoro. Vyučovanie žiakov 7. - 9. ročníka prebieha podľa rozvrhu.

     • Vybíjaná najmladších 2019

     • 13. 11. 2019 sa na Základnej škole J. Alexyho vo Zvolene konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších. Turnaja sa zúčastnili aj naši žiaci 3. a 4. ročníka. Našim žiakom sa veľmi nedarilo, ale zato si schuti zahrali a nabrali nové skúsenosti. 

       

      Výsledky zápasov: 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Hrnčiarska Zvolen 3:7 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Námestie mládeže Zvolen 6:8

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ J. Alexyho Zvolen 1:12

       

      Našu školu reprezentovali: Jakub Barcík, Filip Babinský, Jakub Beňo, Lukáš Veľký, Elisa Luptáková, Vivienne Kseňáková, Diana Hvodliková, Miriam Mojžišová, Andrej Barcík, Miroslav Mojžiš, Milan Hvodlik, Tomáš Majer, Paulína Strhárska, Ema Šajbanová. 

     • Teraz dajte slovo nám

     • Dňa 7. novembra 2019 sme reprezentovali našu školu a našu žiacku školskú radu na wokshope „Teraz dajte slovo nám“ na Základnej škole s materskou školou Brehy. Dvaja členovia zo žiackej školskej rady porozprávali o tom, čo všetko sa na našej škole podarilo, čo sa plánuje robiť. Mali možnosť sa inšpirovať a vypočuť si aj aktivity iných žiackych školských rád a škôl. Vďaka pani učiteľke Janke Šuchterovej,  pani riaditeľke Petre Belanovej ich žiakom za príjemne strávené popoludnie a super akciu a pohostenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 😊