• Zahraniční lektori na našej škole

     •   Tento školský rok sme už tretíkrát privítali zahraničných študentov v rámci projektu Educate Slovakia. Narmin, Rana, Marta, Afina, Fa'ig, Rizqia od 13. do 17. januára (Narmin, Afina, Fa'ig, Rizqia aj v termíne od 20. do 23. 1.) predstavili  v anglickom jazyku vo všetkých triedach svoje krajiny, kultúru, tradície. Venovali sa témam na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže.

      V pondelok v popoludňajších hodinách boli naši hostia prijatí na Obecnom úrade v Pliešovciach pánom starostom Ing. Štefanom Sýkorom, pani Mgr. Danou Krištofíkovou a pani Ing. Ivanou Pántikovou. Našich zahraničných  hostí  najviac zaujali informácie o počte obyvateľov  (odhadovali približne 200-300 obyvateľov)   a druhoch zvierat, ktoré žijú na našom území.  Neskôr našich zahraničných lektorov privítala v Evanjelickom kostole v Pliešovciach pani farárka Mgr. Zaťková. Najviac pozornosti návštevníci venovali organu, oltárnym rúcham a svietnikom. V utorok našich lektorov milo privítali členovia FS Pyrťan s pani vedúcou Ing. Michaelou Vajdovou za hudobného doprovodu pána Jozefa Turana. Tanečníčky a tanečníci naučili tancovať našich hostí tanec na pieseň Nieto krajšej a peknejšej. Obohacujúcou skúsenosťou pre našich mladých folkloristov bolo naučiť sa jednoduché tanečné prvky z piesne pochádzajúcej z ich krajiny - Indonézie. V stredu si naši hostia vyskúšali (pre nich zatiaľ neznámu kolektívnu hru) KIN-Ball, ktorú ich naučil pán učiteľ Mgr. Kseňák so svojimi zverencami.   Vo   štvrtok  si  zahraniční  lektori  prvýkrát  v  živote  vyskúšali  zdobenie  a  chuť   medovníčkov  s pomocou pani Bc. Aidi Kuglerovej, ktorá pripravila medovníčky spolu so svojím zahraničným hosťom - Martou.

      Ďakujeme našim  lektorom  za  čas  strávený  s  našimi žiakmi  a  želáme  im  ešte  pekný  pobyt    na  Slovensku          a  šťastný návrat domov (Indonézia, Ukrajina, Azerbajdžan). Ďakujeme hosťovským rodinám (r. Besson, Ďurčová, Kuglerová, Lišaníková, Luptáková, Majcherová, Matejková, Škodová) za   to, že poskytli našim hosťom    ubytovanie   a starali sa o nich ako o vlastných členov rodiny; ZRŠ za príspevok na financovanie tohto projektu, rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizačným zabezpečením celej akcie. Thank you very much :)

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 19. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Porota (pani učiteľky M. Ondrisková, J. Hegedušová, L. Macková a D. Sýkorová) hodnotila umelecký prednes tridsiatich súťažiacich. Tí boli rozdelení do troch kategórií v poézii a do troch kategŕií v próze. V okresnom kole nás bude dňa 11. 3. 2020 v prednese poézie reprezentovať Karin Kyseľová z 2.triedy. Držíme palce. Výsledky pozri HVIEZDOSLAVOV_KUBIN_vysledky.docx