• ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.

      Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

      • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
      • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      Aby sme predišli šíreniu koronavírusu, na stránke našej školy bude umiestnená  elektronická prihláška. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.

      Dieťa ste povinní zapísať aj keď bude mať odklad školskej dochádzky.

      Pripomíname, že zápis sa týka aj tých detí, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, a teda v tomto školskom roku do 1. ročníka nenastúpili.        

    • CELOŠKOLSKÁ VÝZVA
     • CELOŠKOLSKÁ VÝZVA

     • Vážení rodičia, žiaci - CELOŠKOLSKÁ VÝZVA!!!!

      Keďže nasledovné týždne strávime domácim vzdelávaním, je potrebné, aby sme ujednotili určité postupy. Jednou z možností je i on-line vzdelávanie. Skôr, ako sa k nemu dopracujeme na viacerých hodinách ako je to teraz, potrebujeme vašu aktívnu pomoc. Najvýhodnejšie v súčasnosti je využívať na tento spôsob kmunikácie a výučby službu Microsoft Office 365. Väčšina žiakov na druhom stupni už s touto platformou pracovať vie. 
      Vaša pomoc a cieľom tohto týždňa by bolo, aby sa každé dieťa školy skúsilo pripojiť do služby Office 365. Kto z vás vlastní smartfón (môžu pomôcť rodičia), môžete si do neho nainštalovať aplikáciu Microsoft Teams.

      Každé dieťa školy už má vytvorenú mailovú adresu v tvare meno.priezvisko@zspliesovce.edu.sk
      Žiaci, ktorí sa do služby ešte nikdy neprihlasovali, majú predvolené heslo Sasa1234 .

      Podrobné návody ako sa prihlásiť a ako nainštalovať aplikáciu sú v prílohe tejto správy.

      Potrebné je, aby sa prihlásili VŠETCI žiaci - od prvého, až po deviaty ročník.

      Skúsme tento cieľ (teda prihlásiť sa na portál a nainštalovať aplikáciu) naplniť do piatku 27.03.2020.

      V prípade otázok, nejasností, kľudne ma kontaktujte na 0944 069 167, alebo matejka.slavomir@gmail.com

      ĎAKUJEME


      portal_office(1).pdf

      TEAMS.pdf​​​​​​​

    • CHYŤ DO RÚK KNIHU
     • CHYŤ DO RÚK KNIHU

     • Čítanie nie je len obyčajné hobby, zabijak času, keď doma vypadne elektrina a vonku je nečas. Je totiž dokázané, že čítanie rozvíja slovnú zásobu, pomáha budovať fantáziu a kreativitu a zlepšuje pamäť. Navyše podporuje kritické myslenie a napomáha schopnosti spracovávať informácie, prípadne chápať súvislosti. Posilňuje tiež empatiu a schopnosť rozumieť pocitom.

      Ak si navyše deti čítajú spoločne s rodičmi, upevňuje sa ich vzájomné puto, pretože si navzájom venujú pozornosť a hodnotne trávia spoločný čas. A skoro by sme zabudli na to najdôležitejšie - je to zábava! :-)

      Na stránke Martinus.sk nájdete detskú literatúru rozdelenú do jednotlivých vekových kategórií a kopec inšpiratívnych informácií k tomu.

     • KDE SA UČIŤ? časť 2

     •  NAŠE DETIČKY - cieľom stránky je priniesť úsmev na tváre Vašich detí. Stránka Nasedeticky.sk je rozšírením obľúbeného portálu Omalovanky.sk. Nájdete tu kopec nápadov a námetov na vzdelávacie, ale i voľnočasové aktivity. V sekcii DO ŠKOLY nájdete materiály rozdelené do jednotlivých ročníkov.

      PLANÉTA VEDOMOSTÍ - Vzdelávací portál Planéta vedomostí obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Vzdelávacie materiály získali odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      FENOMÉNY SVETA - Bez memorovania, domácich úloh a prepisovania poznámok. Fenomény sveta sú nový školský predmet, ktorý učí deti spoznávať náš svet zábavným spôsobom. Vďaka neziskovej organizácii EDULAB  sa môžu  žiaci druhého stupňa základných škôl vzdelávať tak, ako im je to najviac prirodzené. Prostredníctvom zážitku, objavovania a motivujúcej hry. Aktivačný kód je: skolazdomu.

       

    • KDE SA UČIŤ ? (časť 1)
     • KDE SA UČIŤ ? (časť 1)


     • Pohodová matematika - tu nájdete množstvo testov a úloh vhodných i na precvičenie TESTOVANIA 5 a TESTOVANIA 9.

      MATEMATIKA IN - online precvičovanie úloh pre žiakov učiacich sa prevažne Hejného metódou.

      Diktáty online - rýchla príprava na diktáty. Do textu, ktorý má rozsah jedného odseku, dopĺňajte na vybrané miesta správny z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie.

      ALFBOOK - učenie doma s Alfbookom je teraz komplet prístup ZADARMO. Úlohy sú pre 1.-9. ročník teda komplet učivo základnej školy. Super na opakovanie, učenie pre deti v tomto čase.KÓD: UCIMESADOMA

      Lepšia geografia - výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešenia. Preto sme sa rozhodli, že počas zatvorenia škôl z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu bude väčšina obsahu portálu Lepšia geografia zdarma pre všetkých. Chceme takto prispieť k zmysluplnému učeniu sa žiakov v domácom prostredí v čase karantény. Ak ste učiteľ, nájdete u nás množstvo online kvízov, hier a zadaní, ktoré môžete zdieľať so žiakmi. Ak ste rodič a hľadáte niečo, čím by ste pokryli geografiu, ste tu rovnako správne. Pozrime sa bližšie na to, ktoré materiály sú dostupné zdarma a ako ich môžete využiť. Všetky vzdelávacie materiály na Lepšej geografii nájdete kategorizované podľa tém na tomto odkaze.

      Mozgožrút je aplikácia pre smartfóny a tablety. Žiak získava prostredníctvom hravého učenia denne potravu pre svojho Mozgožrúta. Hra je založená na pravidelnosti, opakovaní a zábave. Nemala by dieťaťu zabrať viac ako 15 minút. Mozgožrút zatiaľ obsahuje 4 moduly: Matematiku, Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Prírodovedu/Biológiu. Zábavné grafické a obsahové spracovanie aplikácie, súťaženie so spoluhráčmi a prepojenie so systémom výučby vytvárajú pre deti atraktívnu pomôcku pre upevnenie si vedomostí zo školy.

      KOZMIX - Aby sa mohli všetci žiaci na Slovensku učiť aj počas prerušeného vyučovania, vzdelávací portál Kozmix odomyká celý svoj obsah pre 1.stupeň ZŠ až do 15. 4. 2020. Stačí sa prihlásiť a zadať AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu

      Informatika - vzhľadom na vzniknutú situáciu a uzatvorenie škôl sme sa rozhodli sprístupniť bezplatne naše eUčebnice informatiky. Začíname AA školou – učebnicami pre 3. a 4. ročník ZŠ a Klubom expertov, v ktorom sa nachádzajú pripravené hodiny s využitím voľne dostupných programov na kreslenie a tvorbu animácií. Na rýchlo zorientovanie, čo robiť s touto stránkou: klik    • ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY
     • ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY

     • Vážení rodičia, počnúc zajtrajším dňom (12.03.2020) bude v škole platiť prísny zákaz vstupu osôb okrem žiakov a zamestnancov. Vaše dieťa môžete odprevadiť pred dvere šatne (v žiadnom prípade nie do šatne), takisto ho tam vyzdvihnúť pri odchode zo školy. Na webovej stránke školy zverejním telefonické kontakty na zamestnancov (takisto budú zverejnené na vstupných dverách do šatne a na hlavnom vchode do budovy) - využite možnosť volať hlavne pri odchode z ŠKD. V iných prípadoch primárne kontaktujte vedenie školy. Ďakujem za pochopenie.

      KONTAKTY.pdf​​​​​​​

     • UZATVORENIE ŠKOLY

     • Vážení rodičia, oznamujeme vám, že naše školské zariadenie (škola i materská škola) sú uzatvorené z dôvodu prevencie proti šíreniu koronavírusu od piatku 13.03.2020 až do odvolania (s predpokladom trvania minimálne 2 týždne).
      V tomto období budeme vašim deťom distribuovať prostredníctvom školskej stránky Edupage a ďalších vzdelávacích portálov zadania úloh na precvičenie a domáce učenie. 
      Zároveň vás prosíme - keďže sa nejedná o prázdniny, ale o extrémne preventívne opatrenie, aby ste vašim deťom neumožňovali hromadné stretávanie, ale naopak, aby ste uprednostnili výlučne domáce prostredie.
      Všetky ďalšie informácie budeme odosielať prostredníctvom správ a uverejňovať i na školskej stránke. V prípade otázok kontaktujte prosím vedenie školy.
      Ďakujeme.

     • Prerušená činnosť záujmových útvarov a ZUŠ QUO VADIS

     • Vážení rodičia, oznamujem vám, že vzhľadom na rizikovú situáciu prerušujem dnešným dňom činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) v termíne do 31.03.2020. Prerušenie činnosti záujmových útvarov sa vzťahuje aj na činnosť ZUŠ QUO VADIS. Takisto vás dôrazne žiadam, aby žiaci vyššieho stupňa trávili svoj voľný čas po vyučovaní v domácom prostredí.Vyučovanie a činnosť ŠKD zatiaľ prebieha v nezmenenom režime.Ďakujem za porozumenie.

     • UZATVORENÁ TELOCVIČŇA

     • Oznamujeme všetkým cvičencom, že telocvičňa základnej školy bude v termíne od 11.03.2020 do 31.03.2020 pre verejnosť uzatvorená z dôvodu preventívnych opatrení pred šírením koronavírusu. Telocvičňa bude otvorená len pre potreby žiakov v dopoludňajších hodinách, potom riadne vydezinfikovaná a pripravená na ďalší vyučovací deň. Za porozumenie ďakujeme.

     • Usmernenie MINEDU č. 3

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

      Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

      1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

       

       

      2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

      3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

      4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

      5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.

      6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

      NARIAĎUJE SA:

      a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

      c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

      - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a).

      - vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky

      - pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

      Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      Dôrazne sa neodporúča:

      - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),

      - začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID - 19, a to:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

      - vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,

      - zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      - v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

      - v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

      - v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

    • 10.03. - nové usmernenie
     • 10.03. - nové usmernenie

     • Vážení rodičia vzhľadom na nové usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného dňa 10.03.2020 vám od dnešného dňa (10.03.2020) neodporúčame zahraničné cesty do Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey. Pokiaľ by ste takúto cestu od 10.03. absolvovali, prosíme vás, aby ste nám o tom podali informáciu. Zároveň vás upozorňujeme, že v zmysle tohto usmernenia ste povinní absolvovať domácu karanténu počas 14 dní spolu so všetkými členmi domácnosti. V rámci povinnej karantény musíte:

       

      1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu

      2. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

      3. zdržať sa cestovania

      4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

      5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

      6. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

      ZDROJ: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4074:covid-19-zakaz-hromadnych-podujati-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy-anpovinna-domaca-izolacia-npri-prichode-zniny-talianska-iranu-anjunej-korey&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

    • Druhé usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
     • Druhé usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      • s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
      • návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.

      MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

      Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

      Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

      Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      • aby zabezpečili v školách teplú vodu,
      • nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
      • denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
      • zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

      Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.

      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

      • realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
      • ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
      • pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
      • ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

      Call centrá:

      • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
      • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
    • Oznam - koronavírus
     • Oznam - koronavírus

     • Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu ohľadne šírenia sa koronavírusu prijíma VÚC BB po konzultácii s RÚVZ nasledovné opatrenie: 

      S okamžitou platnosťou do odvolania sa rušia všetky postupové vedomostné a športové súťaže pre ZŠ a SŠ. 

      Ďalšie preventívne opatrenia navrhol a odsúhlasil krízový štáb kraja, ktorý bude až do odvolania zasadať každý deň v ranných hodinách a vyhodnocovať aktuálnu situáciu. Nasledujúce opatrenia sa týkajú aj nášho zariadenia:

      🔴 Od dnes (9. marca) až do odvolania zostanú zatvorené všetky kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, divadlá, osvetové strediská a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Všetky plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako 10 sú až do odvolania zrušené.
      🔴 Vo všetkých budovách, kde sídlia krajské inštitúcie, bude prebiehať zvýšená sanitácia. Kraj tiež
      objedná u autobusových dopravcov pravidelnú dennú dezinfekciu autobusov prímestskej verejnej dopravy na vlastné náklady.
      🔴 Zariadenia sociálnych služieb dostanú pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti, župa tiež bude rokovať s riaditeľmi všetkých nemocníc na svojom území o zabezpečení priestorov pre karanténu.

      V našom školskom zariadení bude prebiehať vyučovanie zatiaľ v nezmenenom režime. Záujmové útvary (krúžky), školský klub detí a činnosť ZUŠ QUO VADIS prebieha takisto v bežnom režime, pokiaľ nenastanú zmeny.

      S okamžitou platnosťou rušíme všetky mimoškolské akcie - výlety, exkurzie, súťaže, až do odvolania. Takisto rušíme všetky akcie, pri ktorých by bola prítomná širšia verejnosť.

     • Zástupcovia žiackej školskej rady boli pri tom a participovali...

     • Dnes absolvovali dvaja členovia a koordinátorka žiackej školskej rady vo Zvolene interaktívny workshop "Ako na školskú participáciu." A čo sa vlastne dialo? Varilo sa spoločné jedlo, ktoré na konci malo chutiť všetkým - učiteľom, vedúcim zamestnancom, zriaďovateľovi, zástupcovi zriaďovateľa a žiakom. Aby sa tak stalo, museli sme sa: všetci spoločne dohodnúť na tom, čo si budeme variť, aké ingrediencie budeme potrebovať, kto čo pripraví a nakoniec každý ochutil jedlo svojím nápadom, pripomienkou, názorom a vznikla z toho chutná participatívna dobrotka. Toto je participácia - keď sa spoločne pozrieme na školstvo z rôznych uhlov pohľadu... bol to skvelý a chutne strávený čas...