• Vedrová pošta

     • Pandémia priniesla mladým aj starým nové nepoznané situácie. Väčšina popustila uzdu  fantázie, vyhrnuli rukávy a našli si bez problémov svoje užitočné miesto.

      Aj v školách nastali nevídané aktivity, zmeny a hlavne pribudlo veľa práce s technikou. Obdivujem učiteľov, ktorí hodiny pripravujú materiály na vyučovanie a ďalšie hodiny potom opravujú, komentujú a konzultujú odovzdané úlohy. Mne pandémia pripravila iný výcvik.

       Korona vládne svetom  a zdravotníctvo bojuje v neľahkých podmienkach.  Ale pozor - ostatné choroby – tie chronické alebo akútne nevymizli. A tak každodenne tisícky pacientov bojujú o svoje zdravie a život. Ja som  sa od vyučovania cez počítač dostala na nemocničnú posteľ. Po náročnej operácii pozerám pokorne do hadičky infúzie a sledujem, ako mi do tela prúdi chemoterapia, aby  zrevitalizovala boľavé telo. Čo napadne učiteľku v takejto chvíli. Napíšem svojim žiakom pekné motivačné listy, podľa ktorých môžu doma bádať , vytvárať pomôcky alebo pútavé nástenky.  Ako takéto 3D materiály dopraviť pani učiteľke? Stačí pri jej bráne zriadiť nevšednú schránku a všetko je hotové. Mimoriadna situácia – mimoriadna pošta. Pri návrate z nemocnice ma potešila plná schránka pekných prác deviatakov a šiestakov. Budú ozdobou novej učebne fyziky.

      Netradičnú fyziku tohto polroka ukončíme návštevou Aurélia – centra vedy a techniky mládeže v Bratislave. Už sa teším.

      Hodiny ležiac na posteli si uvedomujem, koľko ľudí musí naplno pracovať, aby bolo o pacientov postarané.

      Dovoľte mi, aby som touto cestou odovzdala z celého srdce úprimné  POĎAKOVANIE a vyjadrila veľký obdiv všetkým lekárom, zdravotníkom a ostatným za profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup.

      Všetkým želám veľa zdravia , radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia.