• Automat na mliečnu desiatu BREJKY
     • Automat na mliečnu desiatu BREJKY

     • Vážení rodičia - od budúceho týždňa si bude môcť vaše dieťa prevziať dobíjateľnú kreditku do automatu BREJKY. Kreditka sa prvýkrát nabije v riaditeľni sumou 5,00 € alebo 10,00€. Ďalšie dobitie kreditu môžete riešiť priamo cez váš účet, alebo v riaditeľni - zase sumou 5,00€ alebo 10,00€. Aktuálny kredit sa dá vždy overiť priamo v automate alebo cez internet. Bližšie pokyny dostane každé dieťa spolu s kartou. Informácie nájdete aj na stránke BREJKY. Keďže sa jedná o dotovaný mliečny program z fondov EÚ, každé dieťa má nárok na jedno dotované mlieko denne - za nižšiu sumu. Ceny za jednotlivé druhy tovaru:

      • Mlieko RAJO BREJKY neochutené, 250ml - 0,04€ dotovaná suma raz denne / 0,45 nedotovaná suma
      • Mlieko RAJO BREJKY ochutené - jahoda, kakao, vanilka, 250ml - 0,40€ dotovaná suma / 0,49€ nedotovaná suma
      • Džús HELLO (jablko, pomaranč), 250ml - 0,55€
      • Výživa HELLO CUUC vrecko (jablko a marhuľa), 100g - 0,55€
      • Smoothie HELLO, mango, 200ml - 0,70€
      • Sušienky KUBÍK (mlieko, hrozienka), 30g - 0,45€
      • Cereálny snack Bona Vita - čokoládové vankúšiky, 35g - 0,45€
    • ALF - prihlásenie do databázy testov
     • ALF - prihlásenie do databázy testov

     • Spôsob prihlásenia: na stránke školy, v časti ŽIAK a RODIČ je položka Testy ALF. Po jej potvrdení sa otvorí stránka ALF. Prihlasovacie meno je pre všetkých: zspliesovce a heslá sú pre jednotlivé triedy (po vybratí konkrétnej triedy a konkrétneho žiaka) nasledovné:

      • 1. trieda - jedna
      • 2.A trieda - adva
      • 2.B trieda - bdva
      • 3. trieda - tri
      • 4.A trieda - astyri
      • 4.B trieda - bstyri
      • 5. trieda - pat
      • 6. trieda - sest
      • 7.A trieda - asedem
      • 7.B trieda - bsedem
      • 8. trieda - osem
      • 9. trieda - devat
    • Výučba od 26.10.
     • Výučba od 26.10.

     • Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu sme upravili podmienky na edukačný proces nasledovne:

      Dištančná výučba na druhom stupni bude prebiehať podľa zverejneného rozvrhu. Prevažne sa jedná o on-line vyučovanie. Jednotlivý vyučujúci budú evidovať "dochádzku" a aktivitu na jednotlivých hodinách. Primárnym informačným kanálom je Edupage, on-line vyučovanie prebieha na platforme Teams. Všetci žiaci majú prístup k službe Office 365, ktorého súčasťou je aj aplikácia Teams (používajú rovnaký mail a heslo ako v Office 365). V prípade technických komplikácií, ale pri nutnosti vygenerovať nové heslo, kontaktujte vedenie školy (0944 069 167). Predmety, ktoré nie sú v rozvrhu, nebudú vyučované on-line, ale žiaci môžu v priebehu mesiaca dostať zadanú projektovú úlohu, motivačné materiály a podobne.

      Prezenčná výučba - prvý stupeň - prebieha podľa uverejneného rozvrhu.

      ŠKD - ranná ŠKD funguje v štandardnom režime, popoludňajšia vzhľadom na personálne obmedzenia len do 16:00.

      Prosím, sledujte našu školskú stránku - o aktuálnych informáciách, prípadných zmenách, vás budeme informovať čo najskôr.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

    • Obmedzenia - záujmové útvary, QUO VADIS
     • Obmedzenia - záujmové útvary, QUO VADIS

     • Vážení rodičia, v zmysle aktuálnych usmernení v škole nefunguje činnosť záujmových útvarov (krúžkov) až do odvolania.
      Takisto sú zrušené všetky mimovyučovacie aktivity, plavecké výcviky, školy v prírode, lyžiarske výcviky.

      Činnosť ŠKD je v nezmenej forme - do 16:30. Rozšírené sú však jednotlivé oddelenia podľa tried, aby sme zabezpečili čo najmenšie miešanie triednych kolektívov.

      Činnosť ZUŠ Quo Vadis prebieha v nezmenenej forme, ale len na báze vyučovania jednotlivcov - výučba hry na hudobné nástroje. V prípade otázok kontaktujte priamo vyučujúcich Quo Vadis.

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste v súvislosti so školskou jedálňou postupovali nasledovne:

      Ak Vaše dieťa nepríde do školy, odhláste ho prosím prostredníctvom Edupage vopred, najneskôr však do 08:00 hodiny daného dňa, kedy dieťa nebude v škole. Pokiaľ nepoužívate aplikáciu Edupage, odhlásiť sa môžete aj priamo v školskej jedálni na telefónnom čísle 045/ 5562 398 - takisto maximálne do ôsmej hodiny.

      Ak Vaše dieťa nepríde na prvé vyučovacie hodiny, ale príde počas dňa aspoň na jednu vyučovaciu hodinu - odhlasovanie zo stravy neriešite. Dieťa môže ísť na stravu a takisto mu je preplácaná štátna dotácia.

      Pokiaľ Vaše dieťa zo stravy neodhlásite a nepríde ani do školy, odstravovať sa v školskej jedálni môže, ale bude mu účtovaný poplatok v plnej výške. Štátna dotácia preplácaná nie je. To platí i v prípade, ak ho neodhlásite a ani sa nepríde odtravovať do jedálne.

      Pokiaľ na stravu chodia súrodenci - prosíme, aby ste odhlásili každé dieťa zvlášť.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

    • Ak žiak ostane doma...
     • Ak žiak ostane doma...

     • Milí rodičia, v súčasnej situácii sa môže stať, že na základe podozrenia na COVID-19, alebo na základe pozitívneho testu, ostanú Vaše deti doma. Opatrením môže byť vyhlásené riaditeľské voľno - pre triedu, niekoľko tried, či celú školu, alebo aj karanténne opatrenie vyhlásené RÚVZ. Prioritne všetky informácie dostanete prostredníctvom Edupage. Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať i vedenie školy (0944 069 167).

      Pokiaľ Vaše dieťa ostane doma, bude mu úloha a materiály prideľované prostredníctvom Edupage. Pokiaľ ostáva doma celá trieda, bude prebiehať on-line výučba. Bližšie pokyny "šité" na konkrétnu situáciu zas dostanete prostredníctvom Edupage.

      Ak ste žiadali Sociálnu poisťovňu ZV už v "prvej vlne" o OČR, tak na konci mesiaca v ktorom bolo Vaše dieťa doma a Vy s ním, posielate len čestné prehlásenie. Týka sa to detí do 11 rokov. Škola na konci mesiaca posiela pre poisťovňu výkaz s konkrétnymi údajmi.

      Pokiaľ bolo vyhlásené riaditeľské voľno, tlačivo za školu Vám na vyžiadanie vieme zabezpečiť.

      Ak máte v zamestnaní problém s OČR, máte nárok aj na tzv. "pandemickú PN", ktorú Vám môže vystaviť Váš ošetrujúci lekár.

      Bližšie informácie nájdete tu:

      SOCIALNA POISTOVNA - info

      SOCIALNA POISTOVNA - info2

       

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci prvého ročníka a ich súrodenci
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci prvého ročníka a ich súrodenci

     • Vážení rodičia, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19 využívam možnosť udelenia riaditeľského voľna v termíne 05.10.2020 - 09.10.2020 (pondelok - piatok) pre žiakov prvého ročníka a súrodencov žiakov prvého ročníka.

      Zároveň Vás žiadam o zvýšenú pozornosť pri kontrole zdravotného stavu a v prípade zvýšenej teploty, či iných príznakov COVID-19 okamžite kontaktovali lekára. 

      Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu pozitívneho výsledku testovania zákonného zástupcu žiaka prvého ročníka. Výsledky testovania ostatných členov rodiny budú známe do štvrtka.

      Výučba žiakov prvého ročníka počas tohto týždňa bude prebiehať dištančnou formou - informácie Vám budeme zasielať mailom - jedná sa hlavne o spôsob ako sa pripojiť na vyučovanie. Podrobnejšie informácie budete konzultovať s triednou učiteľkou od pondelka.

      Ostatní žiaci (súrodenci prvákov) z vyšších ročníkov budú mať prideľované úlohy prostredníctvom Edupage.

      Žiaci, ktorí majú udelené riaditeľské voľno, budú odhlásení z obeda.

      Ďakujem za pochopenie a verím, že aj túto ťažkú situáciu zvládneme.

      S pozdravom,

      Matejka Slavomír