• RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 2.A trieda
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 2.A trieda

     • Vážení rodičia, s ľútosťou vám oznamujem, že v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva SR "Spoločná zodpovednosť", po pozitívnom teste zamestnanca a po konzultácii s RÚVZ Zvolen, vyhlasujem riaditeľské voľno pre žiakov 2.A triedy od 03.11. (utorok), do 05.11. (štvrtok). Žiaci nastúpia do školy v utorok 10.11. po upravenom termíne jesenných prázdnin. O možných zmenách v termínoch budete informovaní čo najskôr.

      Žiaci druhej A triedy budú v týchto dňoch vzdelávaní dištančne - rozvrh dištančného vzdelávania zašleme prostredníctvom správ na Edupage vo večerných hodinách.

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • USMERNENIA OD 03.NOVEMBRA
     • USMERNENIA OD 03.NOVEMBRA

     • Vážení rodičia, informujeme vás o aktualizovaných usmerneniach pre našu školu s platnsťou od utorka 03.11.

      Žiaci prvého stupňa sa vzdelávajú podľa aktuálneho rozvrhu prezenčne (v škole).

      Žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú podľa aktuálneho rozvrhu dištančne.

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy - v našej škole ostávame naďalej v režime bez vstupu zákonných zástupcov. Výnimku majú rodičia žiakov prvého ročníka - môžu robiť doprovod až do šatne. Vyhradzujeme si oprávnenie požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu.

      Žiadame rodičov, ktorí sa nezúčastnili testovania, aby v žiadnom prípade nevstupovali do areálu školy. Takisto žiadame, aby na dobu 10 kalendárnych dní - do 11. novembra neumiestňovali dieťa do školy (žiaci prvého stupňa) - vyučovacie hodiny budú ospravedlnené. 

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne.