• Otvorenie prezenčnej výučby?
     • Otvorenie prezenčnej výučby?

     • Vážení rodičia. Tieto dni prežívame prítomnou chvíľou a často býva mrhaním času rozmýšľanie nad tým, čo bude zajtra, prípadne o týždeň. Tento stav je však neakceptovateľný, ak sa jedná o vzdelávanie našich detí. Bohužiaľ informácie podávané od kompetentných inštitúcií nám nedovoľujú prijať adekvátne riešenia.

      Sme stotožnení s názorom, že školy by sa mali otvárať a opatrenia o prípadnom uzatvorení zariadenia by mali byť prijímané na lokálnej úrovni - podľa aktuálnej epidemiologickej situácie konkrétnej školy. My sme posledný týždeň v situácii, kedy by bolo otvorenie rizikom - uzatvorili sme materskú školu, máme kolegov z materskej školy i základnej školy v karanténe.

      Všetci zamestnanci školy absolvujú v priebehu budúceho týždňa testovanie. Pokiaľ to nebude nutné, chceme, aby sme prezenčné vyučovanie (aspoň na prvom stupni) úspešne dotiahli až do začiatku prázdnin. Samozrejme, ak by nastala situácia, že budeme môcť otvoriť školu i pre druhostupniarov - urobíme všetko preto, aby sa tento krok stal realitou.

      Ako to teda vyzerá s otvorením školy? Pre druhý stupeň momentálne nevieme zabezpečiť prezenčné vzdelávanie. Akonáhle to bude možné, vyučovanie na druhom stupni spustíme.

    • Záujem o prezenčnú formu výučby od 08.12.
     • Záujem o prezenčnú formu výučby od 08.12.

     • Vážení rodičia, žiadame Vás o vyjadrenie záujmu o prezenčnú výučbu žiakov 2. stupňa. Žiaci by mohli nastúpiť na výučbu od 08. decembra 2020. Podmienkou je, aby najmenej 70% žiakov bolo otestovaných. Spolu so žiakom musí byť otestovaný aj jeden zákonný zástupca žiaka. Testovanie by malo prebehnúť v dňoch 04. - 06.12.2020. Pokiaľ nebude dostatotočný záujem o prezenčnú formu výučby a nedá sa otestovať minimálne požadované množstvo žiakov a zákonných zástupcov, žiaci druhého stupňa budú pokračovať v dištančnej forme výučby. 

      Dotazník vyplníte tu:

       

      DOTAZNÍK