• Vyučovanie od 18. januára
     • Vyučovanie od 18. januára

     • Prvý stupeň ZŠ – dištančne – podľa upraveného rozvrhu (publikovaný od 10.01.). Na stránke bude zverejnená informácia, ktoré hodiny budú prebiehať on-line a ktoré vyučovacie hodiny budú zadávané úlohy na vypracovanie doma.

      Druhý stupeňpokračujú v dištančnej výučbe podľa uverejneného rozvrhu.

      ŠKD (pre žiakov 1.-4. ročníka) – bude zriadená v čase od 08:00 – 16:00 pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre rodičov, ktorých zamestnávateľ neumožnil prácu formou homeoffice.

      Podľa počtu budú deti rozdelené do skupín (v rovnakej skupine budú i v popoludňajšej ŠKD) – bude im umožnené pripojiť sa na on-line vyučovanie a od pedagogických zamestnancov dostanú podporu pri vypracovávaní zadaných úloh.

      Školská jedáleň – strava bude zabezpečená pre žiakov navštevujúcich v danom týždni prostredníctvom súkromného podnikateľa v cene 2,5é € za obed.

      Záujem o ŠKD, stravu a čas odchodu dieťaťa zo školy prosíme vyplniť v dotazníku. Dotazník prosíme vyplniť do 15.01.2021 do 14:00.

      Aktuálne informácie o forme a priebehu vyučovania zverejníme počas nasledujúceho týždňa.

    • Vyučovanie v týždni od 11.01.2021 – 17.01.2021
     • Vyučovanie v týždni od 11.01.2021 – 17.01.2021

     • Prvý stupeň ZŠ – dištančne – podľa upraveného rozvrhu (publikovaný od 10.01.). Na stránke bude zverejnená informácia, ktoré hodiny budú prebiehať on-line a ktoré vyučovacie hodiny budú zadávané úlohy na vypracovanie doma.

      Druhý stupeňpokračujú v dištančnej výučbe podľa uverejneného rozvrhu.

      ŠKD (pre žiakov 1.-4. ročníka) – bude zriadená v čase od 08:00 – 16:00 pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre rodičov, ktorých zamestnávateľ neumožnil prácu formou homeoffice.

      Podľa počtu budú deti rozdelené do skupín (v rovnakej skupine budú i v popoludňajšej ŠKD) – bude im umožnené pripojiť sa na on-line vyučovanie a od pedagogických zamestnancov dostanú podporu pri vypracovávaní zadaných úloh.

      Školská jedáleň – strava bude zabezpečená pre žiakov navštevujúcich v danom týždni školu.

      Záujem o ŠKD, stravu a čas odchodu dieťaťa zo školy prosíme vyplniť v dotazníku, ktorý uverejníme v priebehu dňa. Dotazník prosíme vyplniť do 07.01.2021 do 08:00.

      Ďalší týždeň (od 18.01.2021) je podľa zverejnenej dokumentácie je plánovaný – situácia sa môže meniť. Aktuálne informácie o forme a priebehu vyučovania zverejníme počas nasledujúceho týždňa.

    • Klasifikácia, Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie konanie
     • Klasifikácia, Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie konanie

     • Klasifikácia za 1. polrok

      Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021

       

      Testovanie 5 a Testovanie 9

      • Testovanie 5 sa ruší.
      • Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna

       Prijímacie skúšky

      • Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.
      • Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.
     • Vyučovanie od januára

     • Vážení rodičia, kolegovia.
      V roku 2021 vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti, síl - aby sme spoločne zvládli všetky náročné situácie, ktoré nám život prinesie.
      V predvianočnom období sme sa venovali príprave na nástup žiakov druhého stupňa. Vďaka výbornej spolupráci so zriaďovateľom a VÚ Lešť sa nám podarilo zabezpečiť testovanie pre všetkých žiakov druhého stupňa a zákonných zástupcov tu v Pliešovciach, aby ste nemuseli absolvovať tento proces vo Zvolene, či Krupine.
      Bohužiaľ na konci roka sa situácia zmenila a v súčasnosti nevieme, kedy školu otvoríme a za akých podmienok. Podľa dostupných informácií je zatiaľ najpravdepodobnejší scenár, že od pondelka budú môcť nastúpiť len žiaci prvého stupňa a materskej školy z rodín, kde sú rodičia zamestnaní v kritickej infraštruktúre. Dotazník k prihláseniu zverejníme po potvrdení tejto možnosti zo strany ministerstva. 
      Podľa posledného vyjadrenia ministra školstva z dnešného dňa by maximálne do zajtra mali byť zverejnené podmienky nástupu detí do škôl.
      Aktuálne informácie vám budeme zasielať prostredníctvom Edupage a tiež Facebooku.

      Ďakujeme.