• Vyučovanie od 18. januára
     • Vyučovanie od 18. januára

     • Prvý stupeň ZŠ – dištančne – podľa upraveného rozvrhu (publikovaný od 10.01.). Na stránke bude zverejnená informácia, ktoré hodiny budú prebiehať on-line a ktoré vyučovacie hodiny budú zadávané úlohy na vypracovanie doma.

      Druhý stupeňpokračujú v dištančnej výučbe podľa uverejneného rozvrhu.

      ŠKD (pre žiakov 1.-4. ročníka) – bude zriadená v čase od 08:00 – 16:00 pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre rodičov, ktorých zamestnávateľ neumožnil prácu formou homeoffice.

      Podľa počtu budú deti rozdelené do skupín (v rovnakej skupine budú i v popoludňajšej ŠKD) – bude im umožnené pripojiť sa na on-line vyučovanie a od pedagogických zamestnancov dostanú podporu pri vypracovávaní zadaných úloh.

      Školská jedáleň – strava bude zabezpečená pre žiakov navštevujúcich v danom týždni prostredníctvom súkromného podnikateľa v cene 2,5é € za obed.

      Záujem o ŠKD, stravu a čas odchodu dieťaťa zo školy prosíme vyplniť v dotazníku. Dotazník prosíme vyplniť do 15.01.2021 do 14:00.

      Aktuálne informácie o forme a priebehu vyučovania zverejníme počas nasledujúceho týždňa.

    • Vyučovanie v týždni od 11.01.2021 – 17.01.2021
     • Vyučovanie v týždni od 11.01.2021 – 17.01.2021

     • Prvý stupeň ZŠ – dištančne – podľa upraveného rozvrhu (publikovaný od 10.01.). Na stránke bude zverejnená informácia, ktoré hodiny budú prebiehať on-line a ktoré vyučovacie hodiny budú zadávané úlohy na vypracovanie doma.

      Druhý stupeňpokračujú v dištančnej výučbe podľa uverejneného rozvrhu.

      ŠKD (pre žiakov 1.-4. ročníka) – bude zriadená v čase od 08:00 – 16:00 pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre rodičov, ktorých zamestnávateľ neumožnil prácu formou homeoffice.

      Podľa počtu budú deti rozdelené do skupín (v rovnakej skupine budú i v popoludňajšej ŠKD) – bude im umožnené pripojiť sa na on-line vyučovanie a od pedagogických zamestnancov dostanú podporu pri vypracovávaní zadaných úloh.

      Školská jedáleň – strava bude zabezpečená pre žiakov navštevujúcich v danom týždni školu.

      Záujem o ŠKD, stravu a čas odchodu dieťaťa zo školy prosíme vyplniť v dotazníku, ktorý uverejníme v priebehu dňa. Dotazník prosíme vyplniť do 07.01.2021 do 08:00.

      Ďalší týždeň (od 18.01.2021) je podľa zverejnenej dokumentácie je plánovaný – situácia sa môže meniť. Aktuálne informácie o forme a priebehu vyučovania zverejníme počas nasledujúceho týždňa.

    • Klasifikácia, Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie konanie
     • Klasifikácia, Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie konanie

     • Klasifikácia za 1. polrok

      Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021

       

      Testovanie 5 a Testovanie 9

      • Testovanie 5 sa ruší.
      • Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna

       Prijímacie skúšky

      • Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.
      • Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.
     • Vyučovanie od januára

     • Vážení rodičia, kolegovia.
      V roku 2021 vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti, síl - aby sme spoločne zvládli všetky náročné situácie, ktoré nám život prinesie.
      V predvianočnom období sme sa venovali príprave na nástup žiakov druhého stupňa. Vďaka výbornej spolupráci so zriaďovateľom a VÚ Lešť sa nám podarilo zabezpečiť testovanie pre všetkých žiakov druhého stupňa a zákonných zástupcov tu v Pliešovciach, aby ste nemuseli absolvovať tento proces vo Zvolene, či Krupine.
      Bohužiaľ na konci roka sa situácia zmenila a v súčasnosti nevieme, kedy školu otvoríme a za akých podmienok. Podľa dostupných informácií je zatiaľ najpravdepodobnejší scenár, že od pondelka budú môcť nastúpiť len žiaci prvého stupňa a materskej školy z rodín, kde sú rodičia zamestnaní v kritickej infraštruktúre. Dotazník k prihláseniu zverejníme po potvrdení tejto možnosti zo strany ministerstva. 
      Podľa posledného vyjadrenia ministra školstva z dnešného dňa by maximálne do zajtra mali byť zverejnené podmienky nástupu detí do škôl.
      Aktuálne informácie vám budeme zasielať prostredníctvom Edupage a tiež Facebooku.

      Ďakujeme.

    • Otvorenie prezenčnej výučby?
     • Otvorenie prezenčnej výučby?

     • Vážení rodičia. Tieto dni prežívame prítomnou chvíľou a často býva mrhaním času rozmýšľanie nad tým, čo bude zajtra, prípadne o týždeň. Tento stav je však neakceptovateľný, ak sa jedná o vzdelávanie našich detí. Bohužiaľ informácie podávané od kompetentných inštitúcií nám nedovoľujú prijať adekvátne riešenia.

      Sme stotožnení s názorom, že školy by sa mali otvárať a opatrenia o prípadnom uzatvorení zariadenia by mali byť prijímané na lokálnej úrovni - podľa aktuálnej epidemiologickej situácie konkrétnej školy. My sme posledný týždeň v situácii, kedy by bolo otvorenie rizikom - uzatvorili sme materskú školu, máme kolegov z materskej školy i základnej školy v karanténe.

      Všetci zamestnanci školy absolvujú v priebehu budúceho týždňa testovanie. Pokiaľ to nebude nutné, chceme, aby sme prezenčné vyučovanie (aspoň na prvom stupni) úspešne dotiahli až do začiatku prázdnin. Samozrejme, ak by nastala situácia, že budeme môcť otvoriť školu i pre druhostupniarov - urobíme všetko preto, aby sa tento krok stal realitou.

      Ako to teda vyzerá s otvorením školy? Pre druhý stupeň momentálne nevieme zabezpečiť prezenčné vzdelávanie. Akonáhle to bude možné, vyučovanie na druhom stupni spustíme.

    • Záujem o prezenčnú formu výučby od 08.12.
     • Záujem o prezenčnú formu výučby od 08.12.

     • Vážení rodičia, žiadame Vás o vyjadrenie záujmu o prezenčnú výučbu žiakov 2. stupňa. Žiaci by mohli nastúpiť na výučbu od 08. decembra 2020. Podmienkou je, aby najmenej 70% žiakov bolo otestovaných. Spolu so žiakom musí byť otestovaný aj jeden zákonný zástupca žiaka. Testovanie by malo prebehnúť v dňoch 04. - 06.12.2020. Pokiaľ nebude dostatotočný záujem o prezenčnú formu výučby a nedá sa otestovať minimálne požadované množstvo žiakov a zákonných zástupcov, žiaci druhého stupňa budú pokračovať v dištančnej forme výučby. 

      Dotazník vyplníte tu:

       

      DOTAZNÍK

       

       

       

       

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 2.A trieda
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 2.A trieda

     • Vážení rodičia, s ľútosťou vám oznamujem, že v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva SR "Spoločná zodpovednosť", po pozitívnom teste zamestnanca a po konzultácii s RÚVZ Zvolen, vyhlasujem riaditeľské voľno pre žiakov 2.A triedy od 03.11. (utorok), do 05.11. (štvrtok). Žiaci nastúpia do školy v utorok 10.11. po upravenom termíne jesenných prázdnin. O možných zmenách v termínoch budete informovaní čo najskôr.

      Žiaci druhej A triedy budú v týchto dňoch vzdelávaní dištančne - rozvrh dištančného vzdelávania zašleme prostredníctvom správ na Edupage vo večerných hodinách.

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • USMERNENIA OD 03.NOVEMBRA
     • USMERNENIA OD 03.NOVEMBRA

     • Vážení rodičia, informujeme vás o aktualizovaných usmerneniach pre našu školu s platnsťou od utorka 03.11.

      Žiaci prvého stupňa sa vzdelávajú podľa aktuálneho rozvrhu prezenčne (v škole).

      Žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú podľa aktuálneho rozvrhu dištančne.

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy - v našej škole ostávame naďalej v režime bez vstupu zákonných zástupcov. Výnimku majú rodičia žiakov prvého ročníka - môžu robiť doprovod až do šatne. Vyhradzujeme si oprávnenie požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu.

      Žiadame rodičov, ktorí sa nezúčastnili testovania, aby v žiadnom prípade nevstupovali do areálu školy. Takisto žiadame, aby na dobu 10 kalendárnych dní - do 11. novembra neumiestňovali dieťa do školy (žiaci prvého stupňa) - vyučovacie hodiny budú ospravedlnené. 

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne.

    • Automat na mliečnu desiatu BREJKY
     • Automat na mliečnu desiatu BREJKY

     • Vážení rodičia - od budúceho týždňa si bude môcť vaše dieťa prevziať dobíjateľnú kreditku do automatu BREJKY. Kreditka sa prvýkrát nabije v riaditeľni sumou 5,00 € alebo 10,00€. Ďalšie dobitie kreditu môžete riešiť priamo cez váš účet, alebo v riaditeľni - zase sumou 5,00€ alebo 10,00€. Aktuálny kredit sa dá vždy overiť priamo v automate alebo cez internet. Bližšie pokyny dostane každé dieťa spolu s kartou. Informácie nájdete aj na stránke BREJKY. Keďže sa jedná o dotovaný mliečny program z fondov EÚ, každé dieťa má nárok na jedno dotované mlieko denne - za nižšiu sumu. Ceny za jednotlivé druhy tovaru:

      • Mlieko RAJO BREJKY neochutené, 250ml - 0,04€ dotovaná suma raz denne / 0,45 nedotovaná suma
      • Mlieko RAJO BREJKY ochutené - jahoda, kakao, vanilka, 250ml - 0,40€ dotovaná suma / 0,49€ nedotovaná suma
      • Džús HELLO (jablko, pomaranč), 250ml - 0,55€
      • Výživa HELLO CUUC vrecko (jablko a marhuľa), 100g - 0,55€
      • Smoothie HELLO, mango, 200ml - 0,70€
      • Sušienky KUBÍK (mlieko, hrozienka), 30g - 0,45€
      • Cereálny snack Bona Vita - čokoládové vankúšiky, 35g - 0,45€
    • ALF - prihlásenie do databázy testov
     • ALF - prihlásenie do databázy testov

     • Spôsob prihlásenia: na stránke školy, v časti ŽIAK a RODIČ je položka Testy ALF. Po jej potvrdení sa otvorí stránka ALF. Prihlasovacie meno je pre všetkých: zspliesovce a heslá sú pre jednotlivé triedy (po vybratí konkrétnej triedy a konkrétneho žiaka) nasledovné:

      • 1. trieda - jedna
      • 2.A trieda - adva
      • 2.B trieda - bdva
      • 3. trieda - tri
      • 4.A trieda - astyri
      • 4.B trieda - bstyri
      • 5. trieda - pat
      • 6. trieda - sest
      • 7.A trieda - asedem
      • 7.B trieda - bsedem
      • 8. trieda - osem
      • 9. trieda - devat
    • Výučba od 26.10.
     • Výučba od 26.10.

     • Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu sme upravili podmienky na edukačný proces nasledovne:

      Dištančná výučba na druhom stupni bude prebiehať podľa zverejneného rozvrhu. Prevažne sa jedná o on-line vyučovanie. Jednotlivý vyučujúci budú evidovať "dochádzku" a aktivitu na jednotlivých hodinách. Primárnym informačným kanálom je Edupage, on-line vyučovanie prebieha na platforme Teams. Všetci žiaci majú prístup k službe Office 365, ktorého súčasťou je aj aplikácia Teams (používajú rovnaký mail a heslo ako v Office 365). V prípade technických komplikácií, ale pri nutnosti vygenerovať nové heslo, kontaktujte vedenie školy (0944 069 167). Predmety, ktoré nie sú v rozvrhu, nebudú vyučované on-line, ale žiaci môžu v priebehu mesiaca dostať zadanú projektovú úlohu, motivačné materiály a podobne.

      Prezenčná výučba - prvý stupeň - prebieha podľa uverejneného rozvrhu.

      ŠKD - ranná ŠKD funguje v štandardnom režime, popoludňajšia vzhľadom na personálne obmedzenia len do 16:00.

      Prosím, sledujte našu školskú stránku - o aktuálnych informáciách, prípadných zmenách, vás budeme informovať čo najskôr.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

    • Obmedzenia - záujmové útvary, QUO VADIS
     • Obmedzenia - záujmové útvary, QUO VADIS

     • Vážení rodičia, v zmysle aktuálnych usmernení v škole nefunguje činnosť záujmových útvarov (krúžkov) až do odvolania.
      Takisto sú zrušené všetky mimovyučovacie aktivity, plavecké výcviky, školy v prírode, lyžiarske výcviky.

      Činnosť ŠKD je v nezmenej forme - do 16:30. Rozšírené sú však jednotlivé oddelenia podľa tried, aby sme zabezpečili čo najmenšie miešanie triednych kolektívov.

      Činnosť ZUŠ Quo Vadis prebieha v nezmenenej forme, ale len na báze vyučovania jednotlivcov - výučba hry na hudobné nástroje. V prípade otázok kontaktujte priamo vyučujúcich Quo Vadis.

    • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste v súvislosti so školskou jedálňou postupovali nasledovne:

      Ak Vaše dieťa nepríde do školy, odhláste ho prosím prostredníctvom Edupage vopred, najneskôr však do 08:00 hodiny daného dňa, kedy dieťa nebude v škole. Pokiaľ nepoužívate aplikáciu Edupage, odhlásiť sa môžete aj priamo v školskej jedálni na telefónnom čísle 045/ 5562 398 - takisto maximálne do ôsmej hodiny.

      Ak Vaše dieťa nepríde na prvé vyučovacie hodiny, ale príde počas dňa aspoň na jednu vyučovaciu hodinu - odhlasovanie zo stravy neriešite. Dieťa môže ísť na stravu a takisto mu je preplácaná štátna dotácia.

      Pokiaľ Vaše dieťa zo stravy neodhlásite a nepríde ani do školy, odstravovať sa v školskej jedálni môže, ale bude mu účtovaný poplatok v plnej výške. Štátna dotácia preplácaná nie je. To platí i v prípade, ak ho neodhlásite a ani sa nepríde odtravovať do jedálne.

      Pokiaľ na stravu chodia súrodenci - prosíme, aby ste odhlásili každé dieťa zvlášť.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

    • Ak žiak ostane doma...
     • Ak žiak ostane doma...

     • Milí rodičia, v súčasnej situácii sa môže stať, že na základe podozrenia na COVID-19, alebo na základe pozitívneho testu, ostanú Vaše deti doma. Opatrením môže byť vyhlásené riaditeľské voľno - pre triedu, niekoľko tried, či celú školu, alebo aj karanténne opatrenie vyhlásené RÚVZ. Prioritne všetky informácie dostanete prostredníctvom Edupage. Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať i vedenie školy (0944 069 167).

      Pokiaľ Vaše dieťa ostane doma, bude mu úloha a materiály prideľované prostredníctvom Edupage. Pokiaľ ostáva doma celá trieda, bude prebiehať on-line výučba. Bližšie pokyny "šité" na konkrétnu situáciu zas dostanete prostredníctvom Edupage.

      Ak ste žiadali Sociálnu poisťovňu ZV už v "prvej vlne" o OČR, tak na konci mesiaca v ktorom bolo Vaše dieťa doma a Vy s ním, posielate len čestné prehlásenie. Týka sa to detí do 11 rokov. Škola na konci mesiaca posiela pre poisťovňu výkaz s konkrétnymi údajmi.

      Pokiaľ bolo vyhlásené riaditeľské voľno, tlačivo za školu Vám na vyžiadanie vieme zabezpečiť.

      Ak máte v zamestnaní problém s OČR, máte nárok aj na tzv. "pandemickú PN", ktorú Vám môže vystaviť Váš ošetrujúci lekár.

      Bližšie informácie nájdete tu:

      SOCIALNA POISTOVNA - info

      SOCIALNA POISTOVNA - info2

       

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci prvého ročníka a ich súrodenci
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci prvého ročníka a ich súrodenci

     • Vážení rodičia, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19 využívam možnosť udelenia riaditeľského voľna v termíne 05.10.2020 - 09.10.2020 (pondelok - piatok) pre žiakov prvého ročníka a súrodencov žiakov prvého ročníka.

      Zároveň Vás žiadam o zvýšenú pozornosť pri kontrole zdravotného stavu a v prípade zvýšenej teploty, či iných príznakov COVID-19 okamžite kontaktovali lekára. 

      Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu pozitívneho výsledku testovania zákonného zástupcu žiaka prvého ročníka. Výsledky testovania ostatných členov rodiny budú známe do štvrtka.

      Výučba žiakov prvého ročníka počas tohto týždňa bude prebiehať dištančnou formou - informácie Vám budeme zasielať mailom - jedná sa hlavne o spôsob ako sa pripojiť na vyučovanie. Podrobnejšie informácie budete konzultovať s triednou učiteľkou od pondelka.

      Ostatní žiaci (súrodenci prvákov) z vyšších ročníkov budú mať prideľované úlohy prostredníctvom Edupage.

      Žiaci, ktorí majú udelené riaditeľské voľno, budú odhlásení z obeda.

      Ďakujem za pochopenie a verím, že aj túto ťažkú situáciu zvládneme.

      S pozdravom,

      Matejka Slavomír

     • Prehľad krúžkov na školský rok 2020/2021

     • Na tomto odkaze si môžete priebežne pozrieť ponuku krúžkov na tento školský rok. Ponuka sa ešte bude dopĺnať. Prihlasovať sa budete môcť cez elektronický formulár, ktorý budeme posielať cez EduPage.

      PONUKA KRÚŽKOV TU

      Prihlasovanie do KRÚŽKOV - TU

       

      Predbežný prehľad počtov prihlásených: 

      Spolu prihlášku k 14.9.2020 vyplnilo: 83 žiakov

      Tanečná prípravka - 11

      Folklorne zoskupenie PYRŤAN - 14

      Cestovanie za dobrodružstvom (občas cez víkend - 4.-9 ročník) - 8

      Kynologický - 16

      Športovo-pohybový krúžok  - 23

      Vybíjaná  dievčatá - 5

      Večerná športová klubovňa - 4

      Futbalový krúžok 1. stupeň - 17

      Futbalový krúžok 2. stupeň - 8

       

       

       

       

    • OPATRENIA DO 14.09.2020
     • OPATRENIA DO 14.09.2020

     • Ranný filter s meraním teploty.


      Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s meraním teploty.


      Žiak prinesie zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
      tlačivo: DOTAZNIK_ZACIATOK_ROKA.docx


      Žiakom bude priebežne meraná teplota:


      Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

      Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.
      Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá


      Prehlásenie o bezinfekčnosti VYHLaSENIE_-_BEZINFEKCNOST.docx​​​​​​​ podpísané rodičom.

       

      Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

      Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

      Pri vstupe budú žiaci do budovy vpúšťaní priebežne, dodržujú pokyny pedagogického dozoru, prezujú sa a veci si odložia v šatni.
      Pri vstupe do interiéru školy si žiak vydezinfikuje ruky. Potom odchádza do kmeňovej učebne svojej skupiny.
      Žiak si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd.


      Žiaci 1.stupňa, ktorí nenavštevujú školský klub detí, odchádzajú po skončení vyučovania domov.


      Dezinfekcia:


      Žiaci si pri vstupe do školy, do jedálne, na WC a kedykoľvek je potreba, dezinfikujú alebo umývajú ruky. V prípade alergie na dezinfekčné prostriedky si zákonný zástupca zabezpečí individuálnu dezinfekciu žiaka, ktorú si bude žiak nosiť so sebou.

      Pravidelnú dezinfekciu priestorov školy zabezpečí škola na vlastné náklady.
      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré si žiak odloží do skrinky.


      Ochrana tváre, rúško:

      Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bude nosiť rúško alebo ochranný štít.
      Pohyb žiakov a zákonných zástupcov v škole:

      Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je zakázaný, v nutnom prípade je potrebné zvoniť na zvonček pri dverách hlavného vchodu.
      V prípade potreby (žiak ťažko znáša odlúčenie od rodiča), budú mať zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka povolené sprevádzať svoje dieťa do triedy, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Rodič po odovzdaní dieťaťa do triedy neodkladne odchádza.


      Rôzne aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho, podľa klimatických podmienok.

      Minimálne do 14.09.2020 sa žiaci budú minimálne miešať s ostatnými spolužiakmi školy, budú sa pohybovať v skupinách/triedach.

      Presun skupín/tried žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny (WC), spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne:

      Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Z triedy/skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do triedy.

      Vyučujúci v triede poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci opúšťali kmeňovú triedu.

      Žiaci na 1. aj 2.stupni sa budú vyučovať vo svojich kmeňových triedach (nepresúvajú sa do odborných učební).

      Telesná výchova sa bude realizovať jedine v exteriéri. Telocvičňa sa do 20.9. 2020 nebude využívať.

    • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE
     • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

     • V Základnej škole s materskou školou Pliešovce prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. ZŠ s MŠ Pliešovce informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy.

      Organizácia otvorenia školského roka 02.09.2020

      Prvý ročník: otvorenie šk. roka sa uskutoční o 08:00 hod pred budovou školy s dostatočným odstupom, rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie v triede.

      Ostatné triedy: slávnostné otvorenie šk. roka sa nerealizuje. Otvorenie školského roku bude bez sprievodcov vo svojej triede o 8.00 hod, kde budú informovaní triednymi učiteľmi o hygienicko-epidemiologických opatreniach v škole a o organizácii šk.roka 2020/21. Vyučovanie bude končiť o 10:00.

      Žiaci zo Zaježovej môžu počkať do 11:00 na odchod autobusu v oddeleniach ŠKD. Pre ostatných žiakov bude fungovať ŠKD od 03.09.2020.

      Nástup žiakov do školy je od 7:30 do 7:50 hod.

      Od 03.09.2020 je prevádzka školy od 06:00 (ranná družina), do 16:30.

      Žiaci majú vyučovanie od 03.09.2020 podľa zverejneného rozvrhu.