• HEURÉKA
     • HEURÉKA

     • Pozri FOTOALBUM

      24. mája 2019 sa v Kultúrnom dome v Pliešovciach konal IX ročník žiackej vedeckej konferencie Heuréka. Aj tento rok jej účastníci prezentovali svoje projekty s využitím IKT. Predviedlo sa 15 príspevkov na rôzne témy. Ponuka bola naozaj pestrá. Druháci (2.B) prezentovali so svojou pani učiteľkou svoj celoročný projekt – chov králikov, oviec, o ktoré sa celý rok starajú, vďaka čomu sa učia zodpovednosti a spolupráci.  Piataci previedli všetkých prítomných a porozprávali, ktoré zákutia Slovenska, ale aj Čiech navštívili a čo zaujímavé sa naučili. Tretiaci spojili tému móda s prehliadkou, pričom prešli cez rôzne historické obdobia. Deviatačky si pripravili tému 100. výročie Československej republiky, kde predstavili významné osobnosti, ale aj zaujímavosti daného obdobia. Štvrtáci prepojili počítačovú hru s historickou témou Slovanského obydlia v prostredí Minecraft. Vytvorili podľa historických podkladov Slovanské obydlie so všetkým, čo k tomu patrí. Šiestak Janko Besson ukázal svoj ročný projekt ako sa snažil prísť na spôsob výroby bronzovej dýky – od stavby tavnej pece, nádob, odliatok až po samotné výrobky. Spojené s úspechmi aj neúspechmi, skúšaním. Ukázal aj svoje výrobky. Čo všetko sa pri tom naučil a vyskúšal. Šiestaci porozprávali o projekte DELESUN, do ktorého sa tento rok niektorí z nich zapojili. Úspešná atlétka z piateho ročníka viac priblížila atletiku. Mnoho príspevkov bolo venovaných zvieracej ríši – korytnačky, škrečok, ktoré účastníci chovali doma. Poľovníctvo je s Pliešovcami úzko prepojené, túto tému zaujímavo priblížili štvrtáčky.  Orangutan a aj pre niekoho veľmi zaujímavý vesmír. Na záver vystúpil stredoškolák až z Revúcej, ktorý odprezentoval svoj úspešný projekt o zámkoch, bezpečnosti. Na záver všetkých účinkujúcich potešili vecné ceny a recepcia v škole, kde sa mohli porozpráva a podeliť o svojich zážitkoch. Ďakujeme pani učiteľke Mackovej Anne za 9 rokov vedenia, organizovania a prípravy Žiackej vedeckej konferencie Heuréka, vďaka čomu mali možnosť sa žiaci ukázať aj v inom svetle, priblížiť svojim spolužiakom, to čomu sa venujú, čo mnohí o nich ani nevedeli. Zároveň mali možnosť sa učiť prezentovať pred veľkým publikom, čo chce riadnu dávku odvahy. Niektorí žiaci sa každý rok zapájajú do Heuréky a je vidno, že sa ich prezenční zručnosti a príprava v mnohom posunula dopredu.

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim za pestré a zaujímavé príspevky a sponzorom za vecné ceny a finančnú a materiálnu pomoc.

     • Riaditeľské voľno 7.5.2018

     • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
      p o s k y t u j e
      z organizačných dôvodov (vzdelávanie zamestnancov) žiakom I. – IX. ročníka  riaditeľské voľno dňa 7. mája 2019 (pondelok).

     • Exkurzia do Banskej Bystrice

     • Regionálne štúdio RTVS, kamera, mikrofón, redaktor, éter, živé vysielanie, reportáž,...Tieto slová sprevádzali žiakov 4. ročníka na exkurzii V Banskej Bystrici. Do tajomstiev rozhlasového a televízneho vysielania ich zasvätila pani redaktorka Mariana Kovačechová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Z priestorov štúdia si to štvrtáci namierili do Štátnej vedeckej knižnice, kde sa pohrali s vedou v hračkách. Aj pani učiteľka zaspomínali na hračky, rébusy a hlavolamy  z detstva. Zaujímavý štvrtok prežili žiaci s príjemnými ľuďmi.

     • Moja vysnívaná škola, Môj ideálny učiteľ...

     • Medzinárodný projekt, realizovaný na našej škole

      Projekt, ktorý realizujú štvrtáci, ale pomáhajú všetci žiaci - Moja vysnívaná škola, Môj vysnívaný učiteľ, získal Certifikát kvality (Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň. Z tohto dôvodu sa udeľujú dva certifikáty kvality: národný a európsky.) My sme získali zatiaľ európsky, ale poslali sme ho aj do národnej súťaže. Držte nám palce. Takto nás zatiaľ potešili aj nečakané drobnosti a certifikáty. Aktuálne nám pomáhajú všetci žiaci vypisovať dotazník, ktorý sa realizuje aj v Srbsku, Turecku, Španielsku.

     • Symboly jari - spolupráca s Podpolianskym osvetovým strediskom Zvolen

     • S Podpolianskym osvetovým strediskom má naša škola niekoľkoročnú vynikajúcu spoluprácu. Tentokrát nám pani Jágerová porozprávala o symboloch jari: oheň, voda, vajce, zeleň. Ukázala nám tradície z našej dediny, ktoré sa k symbolom viažu. Deti počuli, videli  a skúsili si: ako sa čarovalo z vody, okiadzalo, čo to bol mrváň a ako si vyrobiť voňačku. 

     • Mapovanie štýlu učenia dieťaťa

     • Milí rodičia, vzhľadom na to, že ste ma viacerí oslovili s témou: ako pomôcť učiť sa svojmu dieťaťu, opakujem seminár. Pre individuálne pohovory je náročné si nájsť termín. Teším sa Vlada Ďurčová

     • Futbalový turnaj ORANJES Junior CUP 2019

     • Dňa 16. apríla 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili futbalového turnaja vo Zvolene ORANJES Junior CUP 2019, kde získali cenu Fair-play a krásne reprezentovali našu školu. Cenu najlepšieho strelca turnaja získal Jakub Barcík z 2.A triedy. Gratulujeme.

     • Deň narcisov - poďakovanie

     • Dňa 11. apríla 2019 žiaci našej školy (štvrtáci a štyri deviatačky) vyzbierali 790,32 €, ktoré boli odoslané na účet Ligy proti rakovine. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

     • Krížom - krážom po Slovensku

     • Bol 1. máj- Sviatok práce a lásky čas....

      ...cestovateľský krúžok ho oslávil najkrajšie ako sa dalo.  Turistickým výletom do Terchovej a na Oravu. Cestovanie vlakom už bolo pre nás samozrejmosťou, ale tie aktivity, ktoré sme počas dvoch dní zvládli, to bolo niečo neopakovateľné.

      Najprv  turistika Jánošíkovými dierami. Všade dookola majestátne hory, skalné bralá, zurčiaca voda, pestrá paleta zelenej farby listov a ihličia, nežné kvietky a nekonečné rebríky, skaly, lávky a prekážky.

      Trojhodinovú turistiku  vystriedala prechádzka obcou Terchová. Čisté ulice, krásne upravené okolia domov a veľa zaujímavostí. Obdivovali sme vyrezávaný Betlehem, okolitý kraj z vyhliadkovej veže i sochu Jánošíka nad dedinou ( jej autorom je Ján Kulich zo Zvolenskej Slatiny).

      Prvý deň výletu sme ukončili futbalovým zápasom a opekačkou.

      Druhý deň začal športovou súťažou troch desaťčlenných družstiev. Sedem detí a traja dospelí sa snažili o víťazstvo svojho družstva. Bolo to však neľahké – streľba z luku, streľba zo vzduchovky, hod lyžiarkou, navigácia, hod obručou na cieľ...Víťazom sa stalo družstvo slniečok. Po dobrom obede prišlo dlhoočakávané finále – splav rieky Oravy na rafte. Najprv sme dostali záchranné vesty( istota je istota ), pádla a potom nás rozdelili do sedemčlenných posádok. Dvadsaťkilometrová plavba bola veľkou skúškou pre celú posádku. Spočiatku  to vyzeralo romanticky. Pokojná voda Oravy, pohľad na vysoké pohoria popri rieke i zasnežené končiare v diaľke čoskoro vystriedali zradné pereje, sprcha čerstvou studenou vodou, mokré oblečenie a postupne pribúdali  aj boľavé ruky a plecia od vytrvalého dvojhodinového pádlovania. Bola to ozajstná skúška sily tímu , spolupráce a spolupatričnosti. Čo je najdôležitejšie, všetci sme to zvládli. Potom už len rýchlo prezliecť mokré oblečenie a vláčikmi domov. Tentokrát sa stala aj mimoriadna udalosť. Dominik Vajda našiel vo vlaku peňaženku s peniazmi a množstvom dokumentov. Nezaváhal. Odovzdal ju dospelým a tí našli spôsob, ako urobiť radosť nešťastnému majiteľovi. Dominik si zaslúži poďakovanie a pochvalu. Sme naňho hrdí.

      Činnosť cestovateľského krúžku sa končí. Ďakujeme všetkým dospelým spolupracovníkom za pomoc a spoločnosť. Ak chceš aj budúci školský rok cestovať a poznávať, nezabudni začať šetriť do prasiatka, lebo ponuka bude zaujímavá.

      Všetkým cestovateľom prajem úspešné finále školského roku a príjemné prázdniny.

                                                                                                                           Anna Macková

     • Dejepisná exkurzia

     • Aby sa história neopakovala, musíme si ju pripomínať. To bolo hlavnou myšlienkou dejepisnej exkurzie do Osvienčimu. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa dňa 16. apríla 2019 zúčastnili exkurzie,  si mohli pri pamätníku prečítať odkaz: Nech naveky zostane výkrikom zúfalstva a výstrahou pre ľudstvo miesto, na ktorom hitlerovci zavraždili asi poldruha milióna mužov, žien a detí, zväčša Židov z rôznych krajín Európy.

     • Tekovské dúpence

     • Do galérie Tekovské dúpence boli pridané fotografie.

      Riaditeľské voľno počas testovania 3.4.  bolo pre členov Cestovateľského krúžku možnosťou opäť cestovať vláčikom smerom na Šahy. Tentokrát si dvadsiatka cestovateľov zvolila za cieľovú stanicu Hontianske Tesáre.  Zo železničnej stanice sme sa príjemnou polhodinovou prechádzkou dostali k Tesárskym dúpencom. Jednodierka, dvojdierka a osemdierka sú obydlia vytesané v skale a slúžili ako ochrana obyvateľov pred nájazdami Turkov.  Výstup k osemdierke veru nebol jednoduchý a bez pomoci reťazí to nešlo. Polovica z nás to zvládla a stálo to za ten nevšedný zážitok. Potom už naše kroky smerovali k Tesárskej rokline. Uprostred lesa nás čakalo prekvapenie. Slovenský raj v malom. Pozorne sme kráčali náročným terénom a pozorovali krásy tiesňavy. Na konci cesty nám pani učiteľka rozdala výkresy, ceruzky a podložky. My sme si vybrali  pohodlné miesto a kreslili zákutie, ktoré sa nám páčilo. Z výkresov a fotografií sme v školskom bufete pripravili výstavu. Srdečne Vás na ňu pozývame. Po náročných cestách sme si dopriali chutnú desiatu a veselé stavanie kamenných veží.

      Čas strávený v prírode doplnený príjemným počasím rýchlo prešiel. My sme sa  vrátili do Pliešoviec a začíname pripravovať koncoročný výlet do Terchovej.  Najviac nás láka splav Oravy na rafte.  

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Záchrana 1 stromu = 125 kg starého papiera

      Od 24. apríla 2019 do 3. mája 2019. Zapojte sa aj Vy.

      Papier môžete priniesť do ZŠ

      - ráno 7,30 - 7,45 hod.

      - poobede 13,30 - 14,00 hod.    (p. uč. Sýkorová)

     • Zápis budúcich prvákov

     • 5.a 6. apríla sa na našej škole uskutočnil zápis budúcich prvákov. Predškoláci prišli v sprievode svojich rodičov. Vo vestibule školy ich privítali žiaci školského parlamentu, ktorí im pomohli prekonať prvotné obavy. Malí predškoláci prišli výborne pripravení, pani učiteľky z MŠ v Pliešovciach i v Sáse môžu byť na svojich zverencov hrdé. My sme zas hrdí na našich žiakov, ktorí nám dobrovoľne, aj v sobotu, prišli pomôcť.

      POZRI FOTOALBUM

     • MAREC MECIAC KNIHY

     • V marci sa naši žiaci, viac ako inokedy, venovali knihám. V jednotlivých triedach počas mesiaca prebiehali rôzne aktivity.Prebehlo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde do okresného kola postúpila z I.kategórie Michaela Ondrisková a z II.kategórie Ján Veľkov. Žiaci čítali svoje obľúbené knihy, do tried prišli čítať rodičia a starí rodičia, uskutočnola sa burza kníh. Koncom mesiasa si žiaci z prvého stupňa zmerali sily v literárnom kvíze.

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia, oslovujeme vás s poďakovaním i žiadosťou aj tento rok. Ďakujeme vám za uplynulé obdobie, keď si vďaka vášmu príspevku 2% z dane mohla škola zabezpečiť vašim deťom nový inventár do telocvične - odrazový mostík, volejbalovú sieť, žinenky, hrazdu a súbor CD na vyučovanie hudobnej výchovy. Materská škola si zabezpečila drobné pomôcky. 

      Tento rok po dohovore na rodičovskej rade je naša výzva ambicióznejšia: vďaka vášmu príspevku by sme radi zabezpečili pre materskú školu lanovú pyramídu a pre základnú školu novú hraciu zostavu pre ŠKD, alebo street workoutovú zostavu pre žiakov 2. stupňa.

      Ďakujeme vám za podporu.

      Súbory na stiahnutie tu:

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_pliesovce.pdf - editovateľné

      Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_pliesovce.pdf​​​​​​​

       

    • TESTOVANIE 9 - 2019 - riaditeľské voľno
     • TESTOVANIE 9 - 2019 - riaditeľské voľno

     • V súlade § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka riaditeľ školy oznamuje, že z organizačných dôvodov poskytuje voľno žiakom 5. – 8. ročníka na deň 03.04.2019.

      Odôvodnenie:

      Dňa 03.04.2019 sa uskutoční „Testovanie 9 2019“ žiakov 9. ročníka. Škola zabezpečuje dozor pri testovaní a takisto externý dozor, preto nie je možné zabezpečiť pre žiakov 5. – 8. ročníka adekvátne vyučovanie. Žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu.