• VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • 10. ročník súťaže VŠETKOVEDKO

       

      30. novembra 2017 sa 27 žiakov z druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka zapojilo do 10. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Žiaci si mohli v tejto súťaži otestovať svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Všetkovedko prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli. Je hravou prípravou na Testovanie 5.

      Za perfektné umiestnenie v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa svojimi odpoveďami zaradila a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala žiačka III.triedy ANDREJKA ĎURČOVÁ. 

      Štyria žiaci sú majstri a ostatní Všetkovedkovi učni.

      Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

     • Jarné prázdniny v Prahe

     • Do galérie Jarné prázdniny v Prahe boli pridané fotografie.

      Členovia cestovateľského krúžku si 100. výročie Československej republiky pripomenuli návštevou jej hlavného mesta Prahy. 20 detí a 15 dospelých prežilo  cez jarné prázdniny nevšedný výlet. Naša cesta začala v Pliešovciach a pokračovala cez Zvolen a Vrútky do Prahy. Väčšina účastníkov  mohla prvýkrát na vlastné oči obdivovať krásy .stovežatej. Prvým zážitkom bola cesta metrom do ubytovne – kláštora Kapucíni u Lorety. Ubytovali sme sa rýchlo, lebo sme sa tešili na nočnú prechádzku a pečenú klobásu na Václavskom námestí. Druhý deň  začal prechádzkou na Petřín. Jeho dominantou je rozhľadňa pripomínajúca Eifelovku. Výstup po 300 schodoch bol odmenený krásnym výhľadom na historickú i modernú Prahu. Nechýbala ani zábava v bludisku. Potom sme putovali po Karlovom moste do historického centra. Tam nás čakal chutný obed, návšteva Múzea Lega a Múzea voskových figurín. Múzeá všetkých niečím potešili i zaujali.  Stihli sme aj odbíjanie hodín a príchod apoštolov na Pražskom orloji. Pred príchodom  do kláštora sme si dopriali ešte večernú prechádzku  po Pražskom  hrade. Najviac nás zaujal a prekvapil Chrám sv. Víta . Bola to nádhera. Svoje dojmy a zážitky sme si vyrozprávali  na spoločnom posedení v jedálni a urobili plán na posledný deň . Ten začal prehliadkou Pražského hradu. Sledovali sme čestnú stráž, množstvo turistov a atrakcií , architektúru gotiky na Chráme sv. Víta i ostatné časti hradu. Potom už nasledovala cesta na Hlavné nádražie , aby sme nastúpili cestu vlakom späť. Počas výletu sme cestovali autobusom, vlakom, metrom, električkou.  Za dva roky sa z nás stali trpezliví cestovatelia a so spoločenskými hrami nemáme problém absolvovať aj osemhodinovú cestu vlakom. Odmenou pre všetkých sú neopakovateľné zážitky z poznávania nových miest , upevňovanie  vzájomných vzťahov a poznávanie seba i ostatných.

      Cieľom nášho najbližšieho výletu budú Tesárske dúpence a Tesárska tiesňava.

    • Doba dobrovoľnícka – Hurá na stromy!
     • Doba dobrovoľnícka – Hurá na stromy!

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

      Jar klope na dvere  a my by sme Vás radi  pozvali  do školského jabloňového sadu.

      Pomôcť a možno sa aj čosi naučiť.

      Iste dobre viete, že ovocné stromy potrebujú  správne ošetrenie a prerezávku a práve v tomto období je na to vhodný čas. Preto sme pozvali Ing. Bruna Jakubca, ktorý sa ošetrovaniu stromov venuje. Doobeda vysvetlí i prakticky ukáže základy starostlivosti o stromy žiakom 2.stupňa a poobede by sme pod jeho lektorským dohľadom skúsili ošetriť my, dospeláci, čo najviac stromov v krásnom starom jabloňovom sade.

      Vítaní sú všetci – začiatočníci, ktorí by sa radi čosi naučili i majstri, ktorí by si svoje znalosti mohli navzájom povymieňať.

      Ak máte, prineste si, prosím, vlastné nožnice a pílky...nejaké môžeme požičať.

      Ak sa chcete vopred prihlásiť či chcete viac informácií: Anka Valentýniová 0915092452

      Tak nezabudnite... stretneme sa v školskom sade v utorok 19.3. v čase 15:00 – 17:00 ....tešíme sa na Vás.

      (Pri nepriaznivom počasí sa akcia uskutoční nasledujúci týždeň.)

    • Výsledky TESTOVANIA 5 našej školy
     • Výsledky TESTOVANIA 5 našej školy

     • V školskom roku 2017/2018 sa TESTOVANIA 5 zúčastnilo 27 žiakov (z 28) s nasledovným výsledkom:

      • priemerná úspešnosť žiakov v SR v predmete SJL bola 62,8% - priemerná úspešnosť našich piatakov bola 64,8%, to znamená 2,0% nadpriemer
      • priemerná úspešnosť žiakov v SR v predmete MAT bola 64,7% - priemerná úspešnosť našich piatakov bola 69,9%, to znamená 5,2% nadpriemer

      Medzi našich najlepších slovenčinárov patria: Ján Marcel Besson, Oľga Bošelová, Ema Ďurkovičová, Gréta Filkusová (všetci nad 90%)

      Medzi našich najlepších matematikárov patria: Daniel Bobáľ, Oľga Bošelová, Matúš Čársky, Nina Guľášová (nad 90%)

      K dosiahnutým výsledkom gratulujeme našim žiakom, rodičom a vyučujúcim.

    • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

                  V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole, po predchádzajúcej konzultácii s RÚVZ Zvolen, si dovoľujeme Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení v škole -  40 % a v materskej škole 46 %,  prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v škole a v materskej škole v čase od 21.01.2019, do 25.01.2019 (vrátane) . Nástup do školy je v pondelok 28.01.2019. Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, v dôsledku naďalej sa zvyšujúcej chorobnosti rušíme popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov (krúžky) a takisto činnosť ZUŠ QUO VADIS do piatku 25.01.2019. Vyučovanie bude takisto skrátené - každá vyučovacia hodina o 15 minút. Vyučovanie bude skrátené v piatok 18.01 a v pondelok 21.01.2019. Naďalej Vás žiadame, aby ste choré deti neposielali do školy. Rozpis zvonenia nájdete v tomto súbore: skratene_vyucovanie.docx​​​​​​​    • Zvýšená chorobnosť žiakov
     • Zvýšená chorobnosť žiakov

     • Vážení rodičia, kvôli zvýšenej chorobnosti žiakov (momentálne 20%), Vás žiadame, aby ste v týchto dňoch venovali pozornosť zdravotnému stavu Vašich detí. Prosíme Vás, aby ste pri príznakoch choroby Vaše dieťa do školy neposielali - zabránime tým ďalšiemu šíreniu choroby i prípadnému uzatvoreniu prevádzky školy. K dnešnému dňu je najvyššia chorobnosť v prvom a treťom ročníku. Mierne zvýšená v piatom a v ôsmom.

     • Naše predvianočné aktivity

     • Do galérie Naše predvianočné aktivity boli pridané fotografie.

      Aj v  predvianočnom čase žiaci našej školy majú zaujímavé aktivity. Žiaci I. stupňa,v divadle JGT vo Zvolene, navštívili divadelné predstavenie Polepetko. 

      Počas dúhových dní, ktoré sú každoročne venované zdravému životnému štýlu a protidrogovej prevencii, si žiaci 7. ročníka pripravili pre štvrtákov scénku o vplyve škodlivých látok na naše orgány. Potom si spoločne zahrali prehadzovanú.

      Štvrtok 6. decembra bol venovaný Mikulášovi. Doobeda sme si pozreli bábkové divadlo, ktoré sa nieslo v duchu pravého posolstva Vianoc a do školy zavítal aj Mikuláš. Vo večerných hodinách sa každá trieda predstavila v KD krátkym programom. 

     • Športová odmena za celoročnú prácu v krúžku.

     •  

      Už druhý rok pracuje v našej škole cestovateľský krúžok.  Odmenou za prácu v minulom roku mala byť pre žiakov návšteva JUMP ARÉNY v Bratislave. A stalo sa. V sobotu 27. októbra sa dvadsiatka verných cestovateľov vydala na cestu do hlavného mesta. Zvládnuť tri a pol hodinovú cestu vlakom už nebol problém. Veď všetci mali na internete naštudované, aké úžasné športové atrakcie ARÉNA ponúka. A  tak o tom živo diskutovali  a tešili sa. A ARÉNA ich nesklamala.  Hodinový pobyt v nej bol skúškou  kondície nôh. Vyskákali sme sa do sýtosti. Len s tou rovnováhou to nebolo jednoduché. Stratenú energiu sme chceli doplniť návštevou palacinkárne. Tá nás sklamala. Bola zatvorená. Tak sme si kúpili po veľkom rezni a vydali sa na prechádzku jesennou Bratislavou. Výhodou našich  výletov  je aj to, že sa môžeme do sýtosti vyrozprávať. Tentokrát  vznikla lákavá myšlienka. Odmenou za prácu v krúžku v tomto školskom roku bude návšteva Legolandu v Dánsku alebo Nemecku. Pridáte sa k nám?   

     • Cestovateľský krúžok Krížom-krážom už začal svoju činnosť.

     •  

      Opäť sme spojili účelové cvičenie s poznávaním krásnych zákutí nášho okolia. Tentokrát sme sa skoro ráno vybrali do Zaježovej. Našim cieľom bola kóta 1044 - Priečne bralo. Sprievodkyňou  piatakom bola pani učiteľka Šajbanová a úspešne jej pomáhalo krásne počasie. Trojhodinový výstup nebol jednoduchý. Smrekovú horu striedala bučina. Tu si prišli na svoje hľadači hríbov. Zo širokých lúk  bol ďalekohľadom pekný pohľad na domy našich spolužiakov. Odmenou za namáhavé putovanie bolo prekvapenie v lese pod vykrývačom.  Zrazu sa tam objavili majestátne skalné steny Priečneho brala.  Veruže bolo chlapcom ľúto, že nemajú horolezeckú výstroj. Po krátkom oddychu prišla cesta späť na Polomy, aby sme si opiekli špekačky a slaninu.  No len čo sme zahnali hlad a smäd, začala prichádzať únava . Ešte že nás autobus  za lacný peniaz  v rámci týždňa mobility rýchlo doviezol domov. Bol to pekný štart nového školského roku. Tešíme sa na ďalšie putovania.