• ZAPOJTE SA DO VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

     • ZAPOJTE SA DO VÝSTVAVY FOTOGRAFIÍ – „História obce vo fotografii“

      Slovensko si tento rok, v utorok 30. októbra, jednorazovo pripomenie 100. výročie ČSR. Aj my si v ZŠ pripomenieme túto významnú udalosť.

      Ponúkame Vám možnosť pomôcť s vytvorením výstavy fotografií, ktorá odráža storočnú   minulosť našich predkov.

      Zapojte sa do výstavy dobových fotografií z nášho regiónu Pliešovská kotlina.

      Obrazom chceme osláviť spoločné spolužitie Čechov i Slovákov. Využite možnosť ukázať rodinné fotografie z obce a jej okolia ako odkaz na historickú podobu života, prostredia, spôsobu obliekania. Oslávte s nami 100. výročie vzniku ČSR, oslávte s nami národnú hrdosť a spolupatričnosť.

      Fotografie prineste osobne, pošlite po žiakoch, deťoch, vnukoch, či prepošlite v elektronickej podobe pani Bezekovej do 15. 10. 2018 na adresu ZŠ Pliešovce, Školská 27/14 alebo elektronicky na lubkagmeister@gmail.com. Pomôžete vytvoriť výstavu spomienok v obraze. Výstava sa bude nachádzať v priestoroch ZŠ Pliešovce.

      Fotografie Vám budú vrátené. Okrem kontaktných údajov na odosielateľa, pripojte k fotografii aj popisný komentár.

      Ďakujeme za pomoc a tešíme sa na spoluprácu!

    • Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019
     • Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019

     • Vážení rodičia,

      i tento školský rok obdržalo Vaše dieťa vzdelávací poukaz. Vzdelávací poukaz funguje podobne ako cenný papier (hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 je 32,00 €). Prostredníctvom vzdelávacích poukazov je financované mimovyučovacie vzdelávanie žiakov (krúžky). Každé dieťa dostáva jeden vzdelávací poukaz, ktorý sa môže „vložiť“ len do jedného krúžku, ktorý dieťa navštevuje.

      Ak plánujete podporiť krúžkovú činnosť, prosíme Vás, aby ste podpísaný poukaz vrátili do 24.09.2018 (posledný možný termín je 25.09.)

      V prípade, ak Vaše dieťa má záujem navštevovať krúžok, ktorý ponúka naša škola, napíšte na zadnú stranu ceruzkou názov jedného krúžku, na ktorý ho chcete použiť. Ak máte záujem o viac krúžkov, dieťa ich samozrejme môže navštevovať, ale vzdelávací poukaz je možné použiť len na jeden krúžok. Sledujte na dolnej nástenke ponuky krúžkov, webstránku našej školy, alebo sa priamo informujte u vedúceho krúžku. V prípade nízkeho počtu sa tento krúžok nebude otvárať a v tom prípade treba nahlásiť, na ktorý ďalší krúžok chcete vzdelávací poukaz použiť.

       

      Názov krúžku - vedúci krúžku - ktorý deň bude prebiehať krúžok

      • Divadelný krúžok (všetky ročníky) (p. Valentýniová A., p. Kašiaková H.),  štvrtok od 13:30 
      • Výtvarný (1. stupeň)  (p. Macková, L.) - piatok
      • Športovo-pohybový krúžok (1. - 5. ročník)  (p. Hvodliková M.), pondelok - 15:30 - 16:30  
      • Florbal (1.-5. ročník) (p. Kseňák M.) - streda - 13:45 - 15:00
      • Futbalový krúžok (1.-5. ročník) - (p. Sýkora P.), - streda - od 15:00
      • Kinbal (5.-9. ročník) (p. Kseňák M.) - pondelok - 14:15 - 15:30 
      • Volejbal (5.-9.ročník) (p. Lišaniková M.) - utorok 14:00
      • Stolný tenis (od 9 rokov vyššie) - (p. Rell J.) - podľa dohody
      • Praktická slovenčina - (p. Sýkorová D.) - utorok od 14:00 - 15:30
      • Vybíjaná 5. – 7. ročník (p. Peničková, Ľ.) - piatok od 14:00 - 15:00
      • Matematika okolo nás pre 9. ročník - (p. Macková, A.) - piatok od 14:00
      • Krížom krážom II. (pokračovanie krúžku z minulého roku) - (p. Macková, A.) - podľa plánu
      • Športové hry (volejbal, basketbal, prehadzovaná) (2. stupeň dievčatá) - (p. Savková, D.) - streda 14:00 - 15:00

       

       

       

       

       

     • Organizácia tried a vyučovania od septembra 2018

     • Organizácia tried a vyučovania od septembra 2018: (stiahnuť aj tu: Organizacia_tried.pdf)


      PRÍZEMIE (materská škola):

      • LIENKY: 5 – 6 ročné deti (Pohorelcová Ľudmila, Kyseľová Ingrid)
      • VČIELKY: 4 – 5 ročné deti (Kyseľová Marta, Miklerová Ingrid)
      • SLNIEČKA: 2, 3, 4 ročné deti (Jaďuďová Katarína, Kuglerová Aida)

      Prvé poschodie a druhé poschodie (základná škola):

      1. poschodie (západ – nad zborovňou): 6. trieda, 7. trieda, 8. trieda
      1. poschodie (východ): 9. ročník, 5.A a 5.B trieda
      2. poschodie: 4. ročník, 1. ročník, B, 2.A, 3.

      Pre MŠ:

      WC na prízemí - Dievčenské – slúži len pre ,

      Pre ZŠ:

      WC chlapci – 1. stupeň horná chodba, 2. stupeň, dolná chodba -  presun na záchod, chlapci hornou chodbou.

      WC dievčatá – spoločné na hornej chodbe.

      Ranný príchod do MŠ: od 06:00, do 08:00 – vchod pri hlavnom vchode do ZŠ zo severnej strany

      Ranná družina: od 06:00, do 07:10 cez hlavný vchod ZŠ (zo severnej strany). Ranná družina prebieha na 2. poschodí v 3. triede

      Otváranie šatne do ZŠ: od 07:30 do 07:55

      Dôležité!!! Kvôli prevádzke materskej školy určujeme i odlišný spôsob pohybu po škole a prístupu k triedam. Počas ranného príchodu všetci žiaci školy vstupujú do tried od šatne západným schodiskom (popri zborovni). Presuny počas prestávok na wc a do bufetu sú takisto len cez hornú chodbu.

      Presuny medzi triedami sa uskutočnia počas prestávky v prítomnosti vyučujúcich.

      Odchod na INF, TSV, NBV/ETV... je v prítomnosti vyučujúceho. Žiaci čakajú na vyučujúceho v triede.

      Presun na veľkú prestávku je v sprievode vyučujúceho (môže sa ísť i cez spodnú chodbu).

      Odchod z veľkej prestávky – rovnaký ako ráno – cez šatňu, len západným schodiskom.

      Počas nepriaznivého počasia je prvý stupeň na hornej chodbe a druhý stupeň ostáva v triedach.

      BUFET – presun do bufetu je len cez hornú chodbu. Počas nepriaznivého počasia cez veľkú prestávku môžu žiaci chodiť do bufetu až do 10:45 (prvé zvonenie).

      ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – funguje v zverejnenom časovom harmonograme. Žiaci, ktorí sa nestravujú, do jedálne nechodia. Po skončení vyučovania odvádza vyučujúci žiakov, ktorí sa nestravujú do školskej šatne. Žiaci, ktorí chodia na obed, sa presúvajú samostatne do jedálne hornou chodbou. Odchod z jedálne – samostatne, dolnou chodbou. Žiadame všetkých, aby sa v tomto čase presúvali do šatne potichu, keďže deti v MŠ spia. Dozor je zabezpečený na dolnej chodbe v čase od 12:30, do 14:30.


      Zvonenie:

      Zvonenie v pondelok

      Triedna komunita   7:55 – 8:15

      1.  8:15 – 9:00

      2. 9:10 – 9:55

      3. 10:05 – 10:50

      4. 11:10 – 11:55

      5. 12:05 – 12:50

      6. 13:00 – 13:45

      Zvonenie v utorok - piatok

      1.  7:55 – 8:40

      2. 8:50 – 9:35

      3. 9:45 – 10:30

      4. 10:50 – 11:35

      5. 11:45 – 12:30

      6. 12:40 – 13:25

      7. 13:55 – 14:40


      Rozpis stravovania v školskej jedálni:

      Prihlasovanie, resp. odhlasovanie obedov ZŠ, MŠ do 7:45

      Desiata:  8:20 - I.+ II. Trieda MŠ

                      8:40 - III. trieda MŠ

      Obed

      11:20 - I.a II. trieda MŠ

      11:50 - III. trieda MŠ


      podľa rozvrhu (viď dozory v ŠJ)

      do 13:45 výdaj obedov (okrem pondelka do 14:00).


      Olovrant

      14:20 - III. a II. Trieda MŠ

      14:30 - I.trieda MŠ
    • Pozvánka na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
     • Pozvánka na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • otvorenie_sk_roka2018_2019.pdf

      Vážení rodičia, žiaci, budúci prváci.

      Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka

      2018/2019 v pondelok 03.09.2018 o 08:00.

      Stretneme sa pred budovou školy, pri hlavnom vchode. Ak by nám počasie neprialo, otvoríme školský rok v telocvični.

      Po príhovoroch a slávnostnom otvorení školského roka si vás odvedú triedni učitelia do priestorov šatní a do tried.

      Rodičia budúcich prvákov, ktorí prídu so školskými taškami, zároveň absolvujú prvé rodičovské združenie vo svojej triede.

      Pani farárka a pán farár pozývajú do evanjelického kostola na ekumenickú bohoslužbu na požehnanie nového školského roka.

      Pre tých, ktorí by mali záujem o stravovanie, môžu využiť tento deň a prihlásiť svoje dieťa u pani vedúcej. Platí sa dva mesiace vopred.

      V prípade záujmu o stravovanie v prvý deň je potrebné sa nahlásiť u pani vedúcej do 7:45. Obed bude od 10:30 do 12:30.

       

      Želáme Vám úspešný školský rok

     • Didaktické hry žiakov IV.B triedy

     • Aj didaktické hry v štvrtom ročníku sa dajú spojiť s činnosťou krúžku Krížom-krážom. Potom je z toho varenie guľášu a poznávanie prírody na Podjavorí neďaleko  Pliešoviec. Samozrejme v spolupráci s rodičmi.  A tak pondelok 25. 6. začal pre štvrtákov skôr ako pre ostatných žiakov školy. Veď už o šiestej ráno vystupovali z autobusu na Výchorci, kde ich  čakali Tánička a Andrejka s maminou. Predstavili nám všetkých svojich štvornohých kamarátov a nechýbalo ani chutné občerstvenie. Ďakujeme. Potom sme sa pešo presunuli na Podjavorie. Báli sme sa medveďov a tak sme z plných pľúc spievali  naše obľúbené pesničky . Počas oddychu sme poznávali krásne kvitnúce stromy a kvety. Po príchode do cieľa nás čakalo veľké prekvapenie. Dávid s maminou nás vítali veľkým farebným transparentom. Rýchlo sme sa zabývali v chate a pustili  do prípravy guľášu. Toľko šikovných kuchárov po hromade ste určite ešte nevideli. Až keď sme všetky suroviny očistili a nakrájali,  mohli sme sa venovať hrám a športu. Aj počasie nám prialo a dážď sa spustil až keď bol guľáš uvarený. Posilnení obedom a zlepšeným počasím, vybrali sme sa na prechádzku horou. Do sýta sme sa napásli na jahodách a vyšantili s lopúchmi ako svet. Ani sme sa nenazdali  a bolo sa treba pripraviť na cestu domov. Bolo nám jednoducho VÝBORNE. Ďakujeme pani Knoškovej a Benkovej za pomoc.

      Všetkým členom krúžku a sympatizantom prajeme príjemné prázdniny a tešíme sa na školský rok 2018/2019.

      ( Alebo  že by sme si dali stretnutie aj cez prázdniny?!)

     • Popoludnie s vlastivedou

     • Popoludnie s vlastivedou.

      Tohtoročnú netradičnú vlastivedu  v IV.B ukončili žiaci netradične spolu s rodičmi podvečer 21. júna v škole. Po krátkom a milom kultúrnom programe žiakov  sa rodičia prostredníctvom prezentácie Krížom – krážom po Slovensku dozvedeli o celoročných aktivitách rovnomenného krúžku, v ktorom pracovala takmer celá IV.B. Kto pozorne sledoval, ľahšie našiel odpovede v kvíze, ktorý nasledoval. Zaujímavé boli nielen otázky, ale aj vecné ceny, ktoré za každú správnu odpoveď získala súťažiaca  dvojica dieťa-rodič. V pozvánke na stretnutie boli rodičia požiadaní, aby prišli v pracovnej uniforme alebo v kroji z regiónu odkiaľ pochádzajú. Tí, ktorí tak urobili, potom rozprávali o svojom povolaní.

      Záver stretnutia patril kultúre a dvom milým prekvapeniam. Prvé pripravili žiaci pani učiteľke Mackovej a druhým bola veľká čokoládovo-ovocná torta pre všetkých. Bolo to veľmi príjemné dvojhodinové stretnutie žiakov, rodičov a učiteľov v milovanej škole. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť .

     • Plenárne rodičovské združenie - Rada školy pri ZŠ s MŠ Pliešovce

     • Predsedkyňa rady rodičov pozýva všetkých rodičov na mimoriadne plenárne združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2018 (utorok) o 18:00 v budove školy. Prejednaná bude voľba zástupcov do rady školy. Prosíme o maximálnu účasť, keďže k voľbe je potrebná nadpolovičná väčšina. 

     • Návšteva hlavného mesta Slovenskej republiky

     • Len raz do roka je Grasallkovičov palác v Bratislave, ktorý je sídlom prezidenta SR, sprístupnený verejnosti. Tento rok to bolo 14. júna. Príležitosť prezrieť si priestory paláca využili aj členovia krúžku Krížom-krážom po Slovensku. Osobnú prehliadku všetci zvládli a potom si pod  dozorom sprievodcu a člena prezidentskej stráže mohli pozrieť krátky kultúrny program a priestory, ktoré sú k dispozícii prezidentovi republiky a jeho hosťom počas rôznych spoločensko-politických podujatí.

      Našou druhou zastávkou bol Bratislavský hrad. Jeho prehliadku sme si spestrili súťažou o najvznešenejší výstup po  červenom koberci na hradných schodoch a štvrtáckym speváckym koncertom v hudobnej sieni hradu.

      Kto zvládol stovku schodov do hradnej veže sa mohol pokochť vyhliadkou na celú Bratislavu.

      Sladkou bodkou  za výletom, ale aj celoročným putovaním po Slovensku, bola návšteva palacinkárne. Ťažko sa vyberalo z 22 druhov sladkých a 23 druhov slaných palaciniek. Všetky boli veľmi chutné.

      Práca v tomto krúžku obohatila deti o veľa krásnych zážitkov, stali sa samostatnejší a možno aj pozornejší a vnímavejší. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom za pomoc, ale hlavne pani učiteľkám za prípravu a trpezlivosť. Pani Mackovej Anne a Ratkovskej prajeme pokojné prázdniny, aby načerpali veľa síl na cestovanie v budúcom školskom roku.

    • Poplatok ZRŠ
     • Poplatok ZRŠ

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia plenárneho stretnutia je poplatok ZRŠ za školský rok 2017/2018 20,00 € (teda 10,00 € za prvý polrok a 10,00 € za druhý). Keďže sa jedná o novinku a doteraz sme poplatok neriešili takýmto spôsobom, mnohí z vás pozabudli na úhradu poplatku za druhý polrok. Ak máte záujem o úhradu a podporiť žiakov i takýto spôsobom, urobte tak do pondelka 18. júna. Ďakujeme.

     • Krížom - krážom po Slovensku

     • Jarné prázdniny sú ako stvorené na poznávanie našej vlasti. Členovia krúžku Krížom-krážom po Slovensku v utorok 20. februára navštívili dva klenoty neďaleko Pliešoviec. Prvým bol zámok vo Vígľaši. Sprevádzala nás milá mladá sprievodkyňa a priblížila históriu i súčasnosť tejto pamiatky. Teraz už každý z 28 účastníkov rozmýšľa o tom, ako by strávil noc v Drakulovom apartmáne?!... Druhým navštíveným klenotom bola Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Možno neveríte, ale my sme tam strávili dve hodiny. Uplynuli veľmi rýchlo. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o sochárstve a zahrali si dve pútavé  aktivity,  za úspešné splnenie ktorých sme dostali pekné i sladké odmeny. Navyše sme videli film o tom , ako Ján Kulich vytvoril jazdeckú sochu Svätopluka, ktorá je v Bratislave. Teraz sa už tešíme, že ju budeme obdivovať pri návšteve Bratislavy v júni. Teší nás, že medzi  členov krúžku na výlet prišli aj mladší súrodenci  a rozšírili sa aj rady rodičov.

    • TESTOVANIE 9 - 2018 (harmonogram)
     • TESTOVANIE 9 - 2018 (harmonogram)

     • Matematika

      08:00 – 08:10 h (10 minút)

      – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

      08:10 – 08:20 h (10 minút)

      – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom                           

      08:20 09:20 h (60 minút)

      administrácia testu

      09:20 – 09:25 h (5 minút)

      – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

      09:25 09:45 h (20 minút)

      prestávka

      Slovenský jazyk a literatúra

      09:45 – 09:55 h (10 minút)     

      – úvodné pokyny a rozdanie OH

      09:55 – 10:05 h (10 minút)

      – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:05 11:05 h (60 minút)

     • Rozlúčkový štvrtok

     • Doobeda si zažijú žiaci posledné hodiny v réžii lektorov. Poobede o 16:30 nás čaká tradičné folklórne vystúpenie s folklórnym zoskupením Pyrťan a s tým spojené rozlúčkové posedenie s lektormi. Preopkladaný koniec o 18:00. Všetci ste srdečne pozvaní. 

     • Tvorivá streda a vysvedčenia

     • V stredu sa učí podľa rozvrhu, na 5. a 6. hodine sa rozdávajú vysvedčenia. Od 14:00 do 15:30 čaká lektorov tvorivé popoludnie v duchu zdobenia perníkov, opäť sa môžu pridať aj žiaci k tejto príjemnej pohodovej tvorivej aktivite.

     • Čo nás čaká v utorok

     • Doobeda vyučovanie v anglickom jazyku s lektormi. O druhej sa športovo naladíme s hrou KinBall v réžii pána učiteľa Kseňáka, našich žiakov a lektorov. O 16:30 sa nám predstaví Quo Vadis, resp. žiaci, ktorí ukážu všetkým, ktorí sa prídu pozrieť, čo sa už naučili.  

     • Čo čaká našich hostí v pondelok?

     • V pondelok dopoludnia prebieha vyučovanie - už od prvej vyučovacej hodiny i v réžii našich zahraničných lektorov. Popoludní sa o tretej stretneme na obecnom úrade, odkiaľ si pôjdeme pozrieť evanjelický kostol. Okrem lektorov srdečne pozývame i všetkých žiakov, či rodičov, ktorí budú mať o túto časť dňa záujem.