• Oznam - koronavírus
     • Oznam - koronavírus

     • Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu ohľadne šírenia sa koronavírusu prijíma VÚC BB po konzultácii s RÚVZ nasledovné opatrenie: 

      S okamžitou platnosťou do odvolania sa rušia všetky postupové vedomostné a športové súťaže pre ZŠ a SŠ. 

      Ďalšie preventívne opatrenia navrhol a odsúhlasil krízový štáb kraja, ktorý bude až do odvolania zasadať každý deň v ranných hodinách a vyhodnocovať aktuálnu situáciu. Nasledujúce opatrenia sa týkajú aj nášho zariadenia:

      🔴 Od dnes (9. marca) až do odvolania zostanú zatvorené všetky kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, divadlá, osvetové strediská a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Všetky plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako 10 sú až do odvolania zrušené.
      🔴 Vo všetkých budovách, kde sídlia krajské inštitúcie, bude prebiehať zvýšená sanitácia. Kraj tiež
      objedná u autobusových dopravcov pravidelnú dennú dezinfekciu autobusov prímestskej verejnej dopravy na vlastné náklady.
      🔴 Zariadenia sociálnych služieb dostanú pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti, župa tiež bude rokovať s riaditeľmi všetkých nemocníc na svojom území o zabezpečení priestorov pre karanténu.

      V našom školskom zariadení bude prebiehať vyučovanie zatiaľ v nezmenenom režime. Záujmové útvary (krúžky), školský klub detí a činnosť ZUŠ QUO VADIS prebieha takisto v bežnom režime, pokiaľ nenastanú zmeny.

      S okamžitou platnosťou rušíme všetky mimoškolské akcie - výlety, exkurzie, súťaže, až do odvolania. Takisto rušíme všetky akcie, pri ktorých by bola prítomná širšia verejnosť.

     • Zástupcovia žiackej školskej rady boli pri tom a participovali...

     • Dnes absolvovali dvaja členovia a koordinátorka žiackej školskej rady vo Zvolene interaktívny workshop "Ako na školskú participáciu." A čo sa vlastne dialo? Varilo sa spoločné jedlo, ktoré na konci malo chutiť všetkým - učiteľom, vedúcim zamestnancom, zriaďovateľovi, zástupcovi zriaďovateľa a žiakom. Aby sa tak stalo, museli sme sa: všetci spoločne dohodnúť na tom, čo si budeme variť, aké ingrediencie budeme potrebovať, kto čo pripraví a nakoniec každý ochutil jedlo svojím nápadom, pripomienkou, názorom a vznikla z toho chutná participatívna dobrotka. Toto je participácia - keď sa spoločne pozrieme na školstvo z rôznych uhlov pohľadu... bol to skvelý a chutne strávený čas...

     • Návšteva Štátnej vedeckej knižnice BB

     • Žiaci 5. ročníka dňa 6. marca 2020 navštívili s p. uč. Sýkorovou ŠVK v Banskej Bystrici, ktorá pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc pripravila zaujímavé akcie: Knižnica z druhej strany pultu či Čaro knižných ilustrácií. Žiaci navštívili miesta knižnice, ktoré bežný čitateľ nevidí - zákutia skladov, vyskúšali si prácu knihovníka, videli najmenšie i najväčšie knihy. Zoznámili sa i s najstaršou knihou z roku 1520, ktorej sa dotýkali len v bielych rukavičkách. V študovni sa naučili ako on-line vyhľadávať knihy a  zistili, aké knihy najnovšie vyšli z pera Ľ. Feldeka alebo G. Futovej. Na záver videli niečo z najnovších technológií - nielen chlapcov zaujala 3D tlačiareň a práca na nej. Ďakujeme všetkých pracovníkom knižnice, ktorí nám pripravili veľmi zaujímavé dopoludnie.

     • Deň so žiackou školskou radou

     • Dňa 28.1.2020 (utorok) sa žiaci našej ŽŠR, vďaka už pomaly dvojročnej spolupráci, mali možnosť zúčastniť školenia pre ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY spolu so študentmi SPŠ Dopravná Zvolen. Takto sa spojila základná škola a stredná škola. Atmosféra bola uvoľnená a tvorivá. "Malých" prekvapili "veľkáči", ktorí ich brali ako parťákov, pripravili chutné pohostenie. Aktivity boli zaujímavé. Výzva so špagetami priniesla prekvapenie a to čo na začiatku vyzeralo ako nemožné sa podarilo (či prídete na to, ktorá veža bola najvyššia a aj napriek pochybnosti vydržala). Naučili sme sa aj praktické veci o fungovaní ŽŠR vďaka pani Sekeckej Gabike a Zlatke Trubänovej.Za tento deň ďakujeme aj Eva Vernárska študentom zo ŽŠR SPŠ Dopravná Zvolen.

     • Športovo-valentínske aktivity

     • V dňoch od 12.2.2020 do 20.2.2020 sa v našej škole v rámci športovo-valentínskych aktivít konali rôzne športové podujatia. Cieľom týchto aktivít bolo upevnenie vzťahov medzi žiakmi a pedagogickým zborom. Žiaci si medzi sebou, ale aj proti pedagógom, zmerali sily vo volejbalovom, šachovom, stolnotenisovom turnaji a v behu do schodov na 1. stupeň.

      Výsledky boli nasledovné: 

      BEH DO SCHODOV NA PRVÝ STUPEŇ

      Kateg. 4.- 6. ročník dievčatá

      1. miesto: Nataša Zamišková (6.ročník) 9,09s - dievčenský školský rekord 

      2. miesto: Lara Paláriková (6. ročník) 9,41s

      3. miesto: Alexandra Schwarzová (6. ročník) 9,93s

       

      Kateg. 4. - 6. ročník chlapci 

      1. miesto: Ján Velkov (6. ročník) 9,34s

      2. miesto: Daniel Černota (6. ročník) 10,5s

      3. miesto: Lukáš Veľký (4. ročník) 10,56s

       

      Kateg. 7. - 9. ročník dievčatá 

      1. miesto: Oľga Bošelová (7. ročník) 9,63s

      2. miesto: Lujza Ledvinská (7. ročník) 9,97s

      3. miesto: Nikola Ševčuková (7. ročník) 12,34s

       

      Kateg. 7. - 9. ročník chlapci 

      1. miesto: Patrik Šimko (9. ročník) 8,15s - chlapčenský školský rekord 

      2. miesto: Dávid Malý (7. ročník) 8,5s

      3. miesto: Daniel Hanes (8. ročník) 8,66s 

       

      VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

      Pedagógovia - Volejbalový krúžok 2:0 

      Volejbalový krúžok - 8. - 9. ročník 1:2 

      Pedagógovia - 8. - 9. ročník 2:0

       

      1. miesto: Pedagógovia 

      2. miesto: 8. - 9. ročník 

      3. miesto: Volejbalový krúžok 

       

      STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 

      Kateg. dievčatá 

      1. miesto: Ema Macková (6. ročník) 

      2. miesto: Hana Pántiková (6. ročník) 

      3. miesto: Emine Tagrapová (6. ročník) 

       

      Kateg. chlapci 

      1. miesto: Róbert Tužinský (7. ročník) 

      2. miesto: Samuel Kružliak (8. ročník) 

      3. miesto: Dominik Krpeľan (8. ročník) 

       

     • Zahraniční lektori na našej škole

     •   Tento školský rok sme už tretíkrát privítali zahraničných študentov v rámci projektu Educate Slovakia. Narmin, Rana, Marta, Afina, Fa'ig, Rizqia od 13. do 17. januára (Narmin, Afina, Fa'ig, Rizqia aj v termíne od 20. do 23. 1.) predstavili  v anglickom jazyku vo všetkých triedach svoje krajiny, kultúru, tradície. Venovali sa témam na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže.

      V pondelok v popoludňajších hodinách boli naši hostia prijatí na Obecnom úrade v Pliešovciach pánom starostom Ing. Štefanom Sýkorom, pani Mgr. Danou Krištofíkovou a pani Ing. Ivanou Pántikovou. Našich zahraničných  hostí  najviac zaujali informácie o počte obyvateľov  (odhadovali približne 200-300 obyvateľov)   a druhoch zvierat, ktoré žijú na našom území.  Neskôr našich zahraničných lektorov privítala v Evanjelickom kostole v Pliešovciach pani farárka Mgr. Zaťková. Najviac pozornosti návštevníci venovali organu, oltárnym rúcham a svietnikom. V utorok našich lektorov milo privítali členovia FS Pyrťan s pani vedúcou Ing. Michaelou Vajdovou za hudobného doprovodu pána Jozefa Turana. Tanečníčky a tanečníci naučili tancovať našich hostí tanec na pieseň Nieto krajšej a peknejšej. Obohacujúcou skúsenosťou pre našich mladých folkloristov bolo naučiť sa jednoduché tanečné prvky z piesne pochádzajúcej z ich krajiny - Indonézie. V stredu si naši hostia vyskúšali (pre nich zatiaľ neznámu kolektívnu hru) KIN-Ball, ktorú ich naučil pán učiteľ Mgr. Kseňák so svojimi zverencami.   Vo   štvrtok  si  zahraniční  lektori  prvýkrát  v  živote  vyskúšali  zdobenie  a  chuť   medovníčkov  s pomocou pani Bc. Aidi Kuglerovej, ktorá pripravila medovníčky spolu so svojím zahraničným hosťom - Martou.

      Ďakujeme našim  lektorom  za  čas  strávený  s  našimi žiakmi  a  želáme  im  ešte  pekný  pobyt    na  Slovensku          a  šťastný návrat domov (Indonézia, Ukrajina, Azerbajdžan). Ďakujeme hosťovským rodinám (r. Besson, Ďurčová, Kuglerová, Lišaníková, Luptáková, Majcherová, Matejková, Škodová) za   to, že poskytli našim hosťom    ubytovanie   a starali sa o nich ako o vlastných členov rodiny; ZRŠ za príspevok na financovanie tohto projektu, rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizačným zabezpečením celej akcie. Thank you very much :)

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 19. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Porota (pani učiteľky M. Ondrisková, J. Hegedušová, L. Macková a D. Sýkorová) hodnotila umelecký prednes tridsiatich súťažiacich. Tí boli rozdelení do troch kategórií v poézii a do troch kategŕií v próze. V okresnom kole nás bude dňa 11. 3. 2020 v prednese poézie reprezentovať Karin Kyseľová z 2.triedy. Držíme palce. Výsledky pozri HVIEZDOSLAVOV_KUBIN_vysledky.docx

     • Florbalový turnaj - obvodné kolo

     • Vo štvrtok 9.1.2020 sa v telocvični ZŠ Hrnčiarska Zvolen konalo jedno z obvodných kôl vo florbale starších žiakov. Okrem domácej školy sme si ešte zmerali sily so ZŠ Alexyho Zvolen. V prvom zápase, proti ZŠ Hrnčiarskej Zvolen, sme začali veľmi dobre, keď sme prvý polčas vyhrali 4:2. Druhý polčas nás súper zatlačil a vyrovnal na 6:6. V poslednej minúte sme inkasovali neštastný gól a pri našom vrhnutí všetkých síl do útoku súper uzavrel zápas gólom na 8:6. Zápas proti ZŠ Alexyho Zvolen bol taktiež veľmi vyrovnaný a skončil zaslúženou remízou 1:1. Treba poznamenať, že táto skupina obvodného kola bola veľmi vyrovnaná a v zápasoch rozhodovali malé chyby a aj kus štastia. 

       

      Výsledky: 

      ZŠ Hrnčiarska Zvolen - ZŠ Alexyho Zvolen 4:2 (2:1) 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Hrnčiarska Zvolen 6:8 (4:2) 

      Góly: Daniel Hanes 5, Patrik Šimko 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Alexyho Zvolen 1:1 (0:0) 

      Gól: Daniel Hanes 

       

      1. miesto: ZŠ Hrnčiarska Zvolen 

      2. miesto: ZŠ s MŠ Pliešovce 

      3. miesto: ZŠ Alexyho Zvolen 

       

      Školu reprezentovali: Ján Rell, Daniel Hanes, Patrik Šimko, Dominik Krpeľan, Michal Rausa, Richard Popper, Alexander Janeček, Martin Bartko. 

     • Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ

     • Dňa 11.12.2019 sa v telocvičiach ZŠ M. Rázusa Zvolen uskutočnilo za účasti 8 družtiev OK v basketbale žiakov ZŠ. Naši chlapci nastúpili v úvodnom zápase proti domácej ZŠ M. Rázusa Zvolen. V tomto zápase sa nám vôbec nedarilo a súper vyhral vysoko 23:2. V oveľa vyrovnanejšom druhom zápase sme podľahli Gymnáziu Ľudovíta Štúra v pomere 6:11. Posledný zápas v skupine podali naši chlapci najlepší výkon, keď neskoršieho finalistu potrápili a prehrali tesne 4:6. 

       

       Výsledky: 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ M. Rázusa Zvolen 2:23

      Body: Patrik Šimko 2 

       

      ZŠ s MŠ Pliešovce - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 6:11 

      Body: Patrik Šimko 6 

       

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Jilemnického 1 Zvolen 4:6 

      Body: Ján Rell 2, Patrik Šimko 2

       

      Školu reprezentovali:

      Ján Rell, Peter Šajban, Patrik Šimko, Dominik Krpeľan, Alexander Janeček, Richard Popper.

     • Beseda s ornitológmi

     •  

         5. decembra 2019 sme privítali v našej škole pána Imricha Kováča a jeho manželku Katku z Banskej Bystrice. Obidvaja sú členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

        Žiakom 1. stupňa, 5. a 8. ročníka porozprávali zaujímavosti zo života našich najznámejších operencov, učili ich rozoznávať vtáky podľa hlasu, pripomenuli im, ako správne kŕmiť tie, ktoré u nás zimujú.

        Pre žiakov mali pripravené zaujímavé súťaže.

        Bolo to príjemné a podnetné stretnutie.

        Ďakujeme!

     • Vianočný jarmok - informácie

     • Milí rodičia, deti,

      6. december sa blíži a sním pripravovaný vianočný jarmok. 

      Ide o spoločnú akciu - obec - škola - deti, rodičia, učitelia. Spoločne sa vianočne naladíme a aj si navzájom pomôžeme. O použití peniažkov, ktoré si na jarmoku zarobia rozhodnú spoločne s triednou učiteľkou. Väčšinou boli doteraz peniažky použité na triedne akcie, výlety.

       

      Žiaci a tí, ktorí radi pomôžu, sa stretnú o 15:00 už na jarmoku, kde pomôžu pripraviť výrobky na predaj. V jednom stánku sú dve triedy. Tí, ktorí máte čas a chuť pomôcť svojim deťom pri predaji a s pripravovanou akciou, oslovte triednu pani učiteľku, ktorá urobí harmonogram predaja.   

      Jarmok bude prebiehať nasledovne:

      od 15:30 - 17:30 - predaj výrobkov - prestriedajú sa rodičia s deťmi, zamestnanci školy s deťmi pri predaji, aby mal každý možnosť si prejsť a užiť jarmok, nasať slávnostnú atmosféru. 

      od 17:30 - program, po ktorom príde Mikuláš.

      V tomto čase sú už za ostatné deti zodpovední rodičia aj počas celej akcie, nakoľko by nebolo možné ustriehnuť všetkých. (ŠKD funguje podľa bežnej prevádzky, žiaci budú v škole, kde si ich môžete vyzdvihnúť a prísť potom s nimi tiež na jarmok).  

      Po skončení cca o 19:00 prosíme, aby nám pomohli šikovní oteckovia a starší žiaci s poskladaním stánkov a odložením stolov a stoličiek. 

      Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že si spoločne urobíme pekný večer.

     • Piataci hodnotia prvý štvrťrok

     • Okrem nových vyučovacích predmetov, prípravy na testovanie T5 sme stihli aj pár mimovyučovacích aktivít. V septembri sme vyčistili námestie a navštívili filmové predstavenie vo Zvolene. Október je venovaný starým rodičom a my sme si vyskúšali štrikovanie - obľúbenú činnosť starých mám. V Banskej Bystrici sme si pozreli opernú rozprávku Ružové kráľovstvo. November sme venovali tvorivým aktivitám - príprava na vianočný jarmok: pletenie náramkov, ozdoby zo slaného cesta, zdobenie servítkovou technikou a maľovanie drevených ozbôb na stromček. Za pomoc pri aktivitách ďakujeme pani Ďurčovej, pani Števkovej a pani učiteľke Osterovej.

    • TESTOVANIE 5 - 2019
     • TESTOVANIE 5 - 2019

     • Testovanie 5-2019

      Dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5–2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Časový harmonogram Testovania 5-2019

      Matematika

      • 08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
      • 08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom                            
      • 08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu z matematiky
      • 09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
      • 09:25 – 09:50 h (25 minút) – prestávka

      Slovenský jazyk a literatúra

      • 09:50 – 09:55 h (5 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
      • 09:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
      • 10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
      • 11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH
      • 11:10 – záver testovania

       

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

      Bližšie informácie o priebehu a pravidlách testovania nájdete na:

      http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5/

       

       

    • Živé knižnice - v pondelok zrušené
     • Živé knižnice - v pondelok zrušené

     • S poľutovaním oznamujeme, že zajtrajšie (18.11.2019) živé knižnice sa z technických dôvodov na strane účinkujúcich rušia. Náhradný termín bude oznámený čoskoro. Vyučovanie žiakov 7. - 9. ročníka prebieha podľa rozvrhu.

     • Vybíjaná najmladších 2019

     • 13. 11. 2019 sa na Základnej škole J. Alexyho vo Zvolene konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších. Turnaja sa zúčastnili aj naši žiaci 3. a 4. ročníka. Našim žiakom sa veľmi nedarilo, ale zato si schuti zahrali a nabrali nové skúsenosti. 

       

      Výsledky zápasov: 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Hrnčiarska Zvolen 3:7 

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ Námestie mládeže Zvolen 6:8

      ZŠ s MŠ Pliešovce - ZŠ J. Alexyho Zvolen 1:12

       

      Našu školu reprezentovali: Jakub Barcík, Filip Babinský, Jakub Beňo, Lukáš Veľký, Elisa Luptáková, Vivienne Kseňáková, Diana Hvodliková, Miriam Mojžišová, Andrej Barcík, Miroslav Mojžiš, Milan Hvodlik, Tomáš Majer, Paulína Strhárska, Ema Šajbanová.